You can copy/paste HTML codes anywhere you like, for example in homepage, or even other sites

XML ارزیابی شاخص‌های کیفیت مسکن با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (ANP)
حسین مبری، مهسا فرامرزی اصلی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی چشم انداز تغییرات بارش در کارون بزرگ با استفاده از سری مدل‌های CMIP5
زینب مخیری، ابراهیم فتاحی، رضا برنا
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل سیستم ژئوتوریسم در شهرستان فیروزکوه و ارائه مدل توسعه آن از منظر قابلیت ژئوپارک
سمیه جهان تیغ مند، امیر کرم، عزت اله قنواتی، سارا کیانی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مدلسازی ساختاری- تفسیری عوامل کلیدی مؤثر بر آینده اسکان غیررسمی در پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران
فریده خان محمدی، رحیم سرور، علیرضا استعلاجی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل مورفولوژیکی مجرای رودخانه دره ائورت با استفاده از مدل رزگن (محدوده مورد مطالعه: از سد عمارت تا تلاقی رودخانه ارس)
ارسلان مهرورز، عقیل مددی، فریبا اسفندیاری، مسعود رحیمی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی تاثیر تصویر مقصد و کیفیت خدمات بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری مورد مطالعه: شهر تبریز
فریدون بابایی اقدم، رحیم حیدری چیانه، قاسم رحیمی فرد
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل مکانی نیازهای سرمایشی و گرمایشی پرورش جوجه گوشتی مطالعه موردی: استان خراسان رضوی
محمّد باعقیده، مطهّره زرگری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مدلسازی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری شهری در برابر مخاطره زمین‌لرزه (مطالعه موردی: پارس آباد مغان)
آیت جهانبانی، علی شماعی، حبیب اله فصیحی، طاهر پریزادی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی تاثیر مولفه‌های فرم شهری بر آلودگی هوا (مطالعه موردی: شهرتبریز)
روح الله نمکی، اکبر عبداله زاده طرف، حسن ستاری ساربانقلی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تعیین مناطق مساعد کشت ذرت بر اساس تأمین نیازهای حرارتی در شمال غرب ایران
زینب ابراهیمی قلعه لانی، جواد خوشحال دستجردی، حجت اله یزدان پناه
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی نقش ناهمواری‌ها در برنامه ریزی شهرهای ساحلی با استفاده ازمقایسه دو روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وAHP FUZZY (محدوده مورد مطالعه شهر نور)
مصطفی تقوایی، صدرالدین متولی، غلامرضا جانباز قبادی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی میزان کارایی طرح های ساماندهی کالبدی در بافت قدیم شهر ارومیه
طیبه عزیزی، میرسعید موسوی، مهسا فرامرزی اصل، سیروس جمالی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML سنجش و رتبه بندی تاب آوری کالبدی مناطق شهری در برابر زلزله؛ مطالعه موردی کلانشهر تبریز
یاسر نظریان، آمنه حق زاد، لیلا ابراهیمی، کیا بزرگمهر
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل نقش اعتبارات خرد دولتی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: دهستان رادکان)
شادی خوب، حمدالله سجاسی قیداری، علی اکبر عنابستانی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل تاب آوری شهری در مقابل زلزله با تاکید بر برنامه ریزی کاربری اراضی؛ مطالعه موردی کلانشهر تبریز
یاسر نظریان، آمنه حق زاد، لیلا ابراهیمی، کیا بزرگمهر
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تأثیر نوسانات تراز آب دریای مازندران بر کاربری اراضی ساحلی با تأکید بر گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهرهای نور و رویان)
علیرضا شجاعی نوری، غلامرضا جانباز قبادی، صدرالدین متولی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی در خشکیدگی جنگل های بلوط محدوده استان ایلام
شمس اله عسگری، طیب رضیئی، محمدرضا جعفری، علی اکبر نوروزی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی مراکز شهری برپایۀ کیفیت های محیطی
آیسان پورمقدم، مهسا فرامرزی اصل، میرسعید موسوی، اکبر عبدالله زاده طرف
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی نقش و تاثیر مولفه زمان بر حس تعلق ساکنین از دو منظر قدمت محیط و طول مدت سکونت؛ مورد پژوهی محلات شهر زنجان
نرگس کریمی، فرح حبیب، ایرج اعتصام
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیلی بر نقش رنگ در ارتقاء کیفیت فضای شهری (نمونه موردی: شهرک چهارصد دستگاه رامسر)
پری شکری فیروزجاه، امیر بخشی، جواد پوریانی، فاطمه علیپور
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی آسیب پذیری شهر سنندج در برابر زلزله با استفاده از مدل تحلیل طبقه بندی درختی
شهریور روستایی، رحیم حیدری چیانه، ایوب ذوقی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML برآورد میزان رطوبت نسبی استان هرمزگان با استفاده از پردازش تصاویر سنجنده MODIS
مسیح اله محمدی، بهروز سبحانی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی و آشکارسازی رد پای آب فضای سبز کلان شهر تهران مطالعه موردی: بوستان لاله
ژوان امینی، مهری اکبری، زهرا حجازی زاده، علی اکبر شمسی پور
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی الگوهای غالب چرخندی بر روی بارش‌های دوره سرد در نیمه غرب میانی ایران
رستگار محمدی، محمد سلیقه، محمد حسین ناصرزاده، مهری اکبری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مطالعه فرایند تغییر اقلیم در استان گیلان با استفاده از شاخص های اقلیم شناسی درختی
فرزاد شیرزاد، بهلول علیجانی، مهری اکبری، محمد سلیقه
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی جایگاه مخروط افکنه‌ها در ارزیابی فعالیت‌های تکتونیکی (مطالعه موردی: دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه خرقان در شمال شرقی استان همدان)
اسماعیل نجفی، ابوالفضل فرجی منفرد، مهدی احمدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی زیست پذیری شهری با تأکید بر شاخص امنیت ( مطالعه موردی : شهر بجنورد)
محمد ثاقبی، عزت الله مافی، مهدی وطن پرست
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی میزان فرونشست زمین و نقش تراز آب‌های زیرزمینی و کاربری اراضی در رخداد آن (مطالعه موردی: دشت اردبیل)
فریبا اسفندیاری درآباد، احسان قلعه، مریم محمدزاده شیشه گران
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML رتبه بندی معیارهای موثر بر تاب آوری کالبدی شهرها ، مورد مطالعه: شهر شیروان
ناهید باقری مراغه، محمد معتمدی، عزت اله مافی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML سنجش شاخص های تاثیرگذار در بهبود مشارکت محله محور(مورد مطالعه شهر زاهدان)
نظیر احمد هاشم زهی، غلامرضا میری، معصومه حافظ رضازاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML پیش بینی وقوع توفان گرد و غبار با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی درشهر کرمانشاه
طوبی علیزاده، مجید رضایی بنفشه، غلامرضا گودرزی، هاشم رستم زاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل مکانی-فضایی نابرابری اقتصادی در کلان‌شهر اصفهان
حافظ مهدنژاد، حمید برقی، علیرضا غلامی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل زمانی- مکانی بارش تگرگ به منظور مکان یابی بهینه سامانه ضد تگرگ در شهرستان روانسر
حمزه علیزاده، مهری اکبری، زهرا حجازی زاده، محمد احمدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل ساختاری پیشران‌های موثربروضعیت آینده توسعه استان ایلام
صدیقه محمدپناهی، حمیدرضا وارثی، مسعود تقوایی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
XML برنامه‌ریزی رقابت‌پذیری شهری ازطریق گردشگری به منظور برندسازی شهری (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)
فرانک بهدوست، کرامت اله زیاری، حسین حاتمی‌نژاد، حسنعلی فرجی سبکبار
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل عوامل موثر بر ماندگاری مسکن اقشار کم درآمد با مدل سازی معادلات ساختاری (مورد مطالعه: مسکن مهر سیرجان)
اعظم عباسپور سیرجانی، ایرج اعتصام، حمید ماجدی، آزاده شاهچراغی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML آینده پژوهی توسعه منطقه شهری تهران در فرآیند جهانی شدن
هانیه اسدزاده، تاج الدین کرمی، فرزانه ساسانپور، علی شماعی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل فرایندهای جغرافیایی موثر در شکل‌گیری فرم‌ها در شهر اسلامی – ایرانی (مطالعه موردی: محلات تاریخی شهر اصفهان)
فردین کوشکی، حمیدرضا وارثی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارائه الگوی جدید برج سازی با رویکرد توسعه پایدار اجتماعی، و تأثیر آن بر حفظ محیط زیست با توجه به جغرافیای شهر تهران
ولی الله قاسمی گیلوائی، افشین قربانی پارام
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارائه مدل برنامه‌ریزی مسکن اقشار ‌آسیب‌پذیر و ‌کم‌درآمد در کلان شهرها مورد مطالعه: تهران
علی احمدی، مجید ولی شریعت پناهی، رضا برنا، رحمت الله فرهودی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML رابطه بین فرونشست زمین و مصرف آب در دشت یزد-اردکان با استفاده از تصاویر سنتینل1
محمدرضا گودرزی، مریم صباغ زاده، امیررضا رجب پور نیکنام
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML الگوریتم های یکپارچه در تحلیل تعامل معماری و محیط نمونه موردی:روستاهای پلکانی ایران
الهام زمانی، بهشید حسینی، حسین ذبیحی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل فضایی توسعه در نواحی مرزی غرب کشور (نمونه موردی: شاخص های بهداشتی و خدماتی در شهرستان های مرزی استان کردستان)
افشین متقی، آرش قربانی سپهر، پریسا قربانی سپهر
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین نقش گردشگری در توسعه شهری (مطالعه موردی: بجنورد)
مرتضی رمضانی، مهدی وطن پرست، عزت الله مافی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل بعد فرکتال و خصوصیات مورفومتریک نمونه هایی از لندفرم های ایران
میترا صابری، امیر کرم، پرویز ضیاییان، علی احمدابادی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی منابع آب و خاک در منطقه حفاظت شده گاندو
جلیل بادام فیروز، لیلا شریفی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین پیوستگی امنیت ملی و آبی در مجموعه‌های هیدروپلیتیک: نمونه‌پژوهی‌ حوضه‌های آبریز هیرمند و بین‌النهرین
احمد رشیدی نژاد، مراد کاویانی راد، افشین متقی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML سنجش عملکرد مدیریت شهری بر کیفیت زندگی سکونتگاه های غیررسمی شهر میاندوآب
فرهاد جودی، رحیم سرور، صدیقه حسنی مهر
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی تأثیرمؤلفه‌های ریخت-گونه‌شناختی بافت بر آسایش حرارتی فضاهای باز عمومی در مقیاس محله (نمونه مطالعاتی بافت تاریخی منطقه 3 اصفهان)
غزال اسدی اسکندر، بهادر زمانی، شهاب کریمی نیا، مریم قاسمی سیچانی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل جذابیت مقاصد گردشگری شهر تهران
سید کمیل صالحی، حبیبه نبی زاده، امینه انجم شعاع
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی و تحلیل عوامل و محرک های موثر بر همگرائی و انسجام ملی (مورد پژوهی: قوم بلوچ در جنوب شرق کشور)
عباس جهان آبادیان، یاسر کهرازه، پرویزرضا میرلطفی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML سنجش میزان پایداری و تحلیل عوامل موثر بر دستیابی به توسعه پایدار در محلات شهری بندر ماهشهر
بهروز غداری، صادق بشارتی فر، زرین فروغی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تاثیر شاخص‌های اجتماعی فضاهای عمومی بر سلامت روان شهروندان مطالعه موردی: شهر اردبیل
المیرا عظیمی مهرورز، داریوش ستارزاده، لیدا بلیلان، اکبر عبدالله زاده طرف، مهسا فرامرزی اصل
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل الگوهای سینوپتیک مولد موج گرم در شهر تهران و اثر آن در ریسک بیوکلیمایی
شهرام امامقلی، غلامرضا جانبازقبادی، پرویز رضایی، صدرالدین متولی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بحران ویروس کرونا و چشم انداز توسعه شهری و روستایی ایران: اثرات، فرصت ها، چالش ها و سیاست ها
علی مرادی، معین شفیعی حق شناس، الهه بینافر، وحید یحیوی آذر
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی همبستگی شاخص NAO با رخداد ARs ایران
مصطفی کرمپور، یگانه خاموشیان صحنه، زهره ابراهیمی، حامد حیدری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مسائل کلان توسعه شهری و روستایی و آمایش سرزمین در افق ایران 1420 با رویکرد آینده پژوهی استراتژیک
علی اکبر جعفرلو، منیره غفران، سحر نظری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل ژئوپلیتیکی فروپاشی امپراتوری‌ها
سیروس احمدی نوحدانی، عزیز نصیرزاده، ریحانه صالح آبادی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی آموزش تغییر اقلیم در سیستان و بلوچستان
مهناز صادقی، زهرا حجازی زاده، محمد سلیقه
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارایه راهکارهای طراحی اقلیمی در اقلیم گرم و خشک نمونه موردی شهر شیراز
تارا حیدری ارجلو، افشین قربانی پارام، فرامرز حسن پور
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل سطح کلانشهر قم بر اساس شاخصهای برندینگ شهری
زینب محبی، فرزانه ساسان پور، علی شماعی، حبیب الله فصیحی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل آسیب پذیری مؤلفه های کالبدی شهر کوهدشت در برابر مخاطره زمین لرزه
حبیب اله فصیحی، طاهر پریزادی، ناهید نوری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تدوین برند شهری با تمرکز بر تبیین برند مقصد گردشگری در شهر زنجان
صالح قربانی، الهام ناظمی، امیر گندمکار، زینب طالبی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML آشکارسازی تاثیرگزاری ویژگی های میکروفیزیکی ابرهای مولد بارش های سیلابی در استان لرستان با استفاده از محصولات ابر سنجنده MODIS
ابراهیم بیرانوند، امیر گندمکار، علیرضا عباسی، مرتضی خداقلی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین پیوستگی احساس محرومیت نسبی و مناسبات هیدروپلیتیک: نمونه‌ پژوهشی سد معشوره(گاوشمار) در استان لرستان
احمد رشیدی نژاد، مصطفی فلاحی، اعظم عارفی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل دینامیک دامنه ها و تعیین زمین لغزش های فعال حوضه ی الموت رود قزوین با استفاده از داده های راداری
طاهره کریمی، امیر کرم، پرویز ضیائیان فیروز آبادی، سیدمحمد توکلی صبور
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مدل توسعه و تکامل ساختار فضایی ایننوپلیس دایدوک: از شهرک علم تا اکوسیستم نوآورانه
حافظ مهدنژاد، احمد زنگانه
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML آغازگری همرفت
زهرا قصابی، هوشنگ قائمی، ابراهیم میرزایی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی روند حداکثر دمایی و وابستگی آن با الگوهای پیوند از دور (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری)
اسیه عسگری، امیر گندمکار، مرتضی خداقلی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی تاثیر موقعیت قرارگیری ساختمان، نسبت به ساختمانهای مجاور و گذر، بر میزان مصرف انرژی(نمونه موردی : ساختمانهای مسکونی متداول در تهران)
میثم ذکاوت، منصوره طاهباز، محمدرضا حافظی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تدوین راهبردهای موثر در راستای بهینه سازی مصرف انرژی در بلوک های مسکونی (نمونه موردی: محله رشدیه تبریز)
آرزو مومنیان، مرتضی میرغلامی، آزیتا بلالی اسکویی، آیدا ملکی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارزیابی وضعیت شهر یاسوج از نظر شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (CDS)
احمد پوراحمد، علی صابری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین معیارهای کیفیت محیط شهری تهران با توجه به مولفه های شهرسازی بیوفیلیک
محمد رضا قربانی پارام، پویان شهابیان، وحید دینارانی، روناک نجفی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل نقش سرمایه اجتماعی بر بازآفرینی محلات شهری( مورد مطالعه: محله اسلام آباد کرج)
ابوالفضل مشکینی، محمدرضا بهرامی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل آماری سینوپتیکی دمای ابر گرم و تاثیر آن برعملکرد گندم در استان کرمانشاه
حسن خراج پور، زهرا حجازی زاده، بهلول علیجانی، محمد حسین ناصرزاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی اثرات نوسان اقلیم بر میزان آب مجازی برخی محصولات زراعی در استان کرمان
محمدصالح اخلاصی، سمیه سلطانی گردفرامرزی، ابوالفضل عزیزیان، مرتضی قیصوری
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی روند توسعه کالبدی شهر جدید سهند با استفاده از تصویر ماهواره ای لندست
زهرا شرقی، مصطفی بصیری، مهسا فرامرزی اصل
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML برآورد ناپایداری دامنه های کوهستانی حوضه آبریز الموت رود بر اساس بافت خاک با داده های سنجش از دور
طاهره کریمی، امیر کرم، پرویز ضیائیان فیروز آبادی، سید محمد توکلی صبور
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل آماری بارش‌های سنگین ایران در زمان وقوع گرمایش ناگهانی پوشن‌سپهر
ثریا دریکوند، بهروز نصیری، هوشنگ قائمی، مصطفی کرم پور، محمد مرادی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی امکان تحول فضا‌های همگانی به منظور ارتقاء و بهره‌گیری از تعاملات اجتماعی، نمونه مطالعاتی: منطقه 10 شهرداری تهران
سمانه جلیلی صدراباد، سمیه جلیلی صدراباد
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارائه الگوی تحقق حق به شهر مبتنی بر فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در خام شهرهای غرب مازندران
رضا سلطان ملکی، مسعود الهی، زهره داودپور
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML شناسایی و تحلیل عوامل کلیدی مؤثر بر زیست پذیری شهری با تأکید بر محیط-زیست موردکاوی: منطقه 11 کلان‌شهر تهران
ایرج محموپور، حسین حاتمی نژاد، رحمت اله فرهودی، جمیله توکلی نیا
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مدلسازی و پیش بینی روند تغییرات دما در شهرستان همدان
زهره مریانجی، فاطمه ستوده، میثم طولابی نژاد، زیبا زرین
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین نقش زنان در حکمروایی خوب شهری سمنان در دوران کرونا و پساکرونا
مهدی اصغری، زینب کرکه آبادی، عباس ارغان
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی روند تغییرات اراضی و توسعه شهری شوشتر با بهره گیری از سنجش‌ازدور
میلاد خیاط، عاطفه بساک، زهرا حجازی زاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی تطبیقی شکل گیری و تطور استقرار مراکز حکومتی در شهرهای حاشیه کویر ازآغاز تا کنون و امکان سنجی تدوین یک الگوی راهبردی جهت استقرار مراکز حکومتی در این شهرها
محمد علی جمالیزاده، عباس مسعودی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین نقش کارگزاران کوچک مقیاس در شکل‌گیری تحولات ژئوپلیتیکی بزرگ مقیاس (نمونه‌ی موردی: خوانین قفقاز)
محمود دهقان، عطاء الله عبدی، افشین متقی، میرهادی حسینی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی بصری فضای شهری درمحلات گلستان و مرادآب از شهر کرج
حبیب اله فصیحی، مینا حیدری تمرآبادی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی پیامد تغییرات اقلیمی بر ویژگی برف پوشان زاگرس میانی با استفاده از داده های سنجش از دور
مسلم صیدی شاهیوندی، کمال امیدوار، غلامعلی مظفری، احمد مزیدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML پایش زمانی مکانی خشکسالی با استفاده از تکنیک سنجش از دور (مطالعه موردی استان خوزستان)
دانش نصیری، رضا برنا، منیژه ظهوریان پردل
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بررسی نقش نوسان مادن– جولیان (MJO) بر فراوانی رخداد توفان‌های گرد و غبار در ایستگاه‌های منتخب استان خوزستان و ردیابی مسیرهای ورود گرد و غبار به آن
فاطمه وطن‌پرست قلعه‌جوق، برومند صلاحی، بتول زینالی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تأثیرکاربرد و قابلیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توسعه شهری دانش‌بنیان درکلان‌شهر تهران
نوید آهنگری، شهربانو موسوی، رضا شهبازنژاد
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML بازآفرینی پایدار محلات و اصلاح ساختارهای فقر شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: بافت‌های فرسوده و ناکارآمد کلان‌شهر اهواز)
خلف عنافجه، سیدمهدی موسی کاظمی، مسعود صفائی‌پور، عبدالنبی شریفی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارائه الگوی حکمروایی شایسته گردشگری عصر پساکرونای ایران
لعیا جلیلیان، محمدتقی حیدری، محسن احدنژاد روشتی، ناصر رضایی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی عوامل زیست محیطی موثر در انتخاب محصولات ورزشی (منطقه مورد مطالعه: شهر تهران)
زهرا عسگری گندمانی، حمید رودباری، یعقوب محمدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML ارائه مدل مفهومی به منظور طراحی فضای اداری شهرداری با تاکید بر رویکرد اگزیستانسیال مبتنی بر ویژگی های جغرافیایی (مطالعه موردی:شهر شهرکرد)
الهام همایونی، الهام پورمهابادیان، سینا رزاقی اصل
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML واکاوی فضای زیسته در رویکرد تریالکتیکی لفور با نظریه‌ی مکان گلکار
حسین شمسی دارغلو، رحمت محمدزاده
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر نوآوری منطقه‌ای در کلان‌شهرهای ایران با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز)
آمنه علی بخشی، محمدرضا پورمحمدی، رسول قربانی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML شناسایی عوامل کلیدی موثر بر قیمت مسکن با رویکرد آینده نگاری مطالعه موردی شهر خرم آباد
سعید ملکی، مهسا دلفان نسب، جواد یوسفوند
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تدوین و ارائه استراتژی ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ویژگی‌های ژئوپلیتیکی آن
حسن کامران دستجردی، علی اکبر رضوی حسین آباد، کیومرث یزدانپناه درو
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML پهنه بندی اثر خشکسالی بر تغییرات پوشش گیاهی همدان در سه دهه اخیر با استفاده از مدل TCI
زهرا حجازی زاده، سید محمد حسینی، علیرضا کربلائی درئی، شکوفه لایقی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML عوامل موثر بر افزایش جذابیت جاذبه های اکوتوریسم و ژئوتوریسم شهرستان خرم آباد
سمیه جهان تیغ مند، مصطفی هداوندمیرزایی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تبیین عوامل واگرای ژئوکالچر بر روابط ایران و عراق
مجید رسولی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML شناسایی و پهنه‌بندی مناطق مستعد وقوع خطر زمین‌لغزش در شهرستان خلخال
الناز پیروزی، صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML فراتحلیل کیفی پژوهش‌های مرتبط با مناسبات هیدروپلیتیک ایران و عراق
زکیه آفتابی، مراد کاویانی راد، حمید کاردان مقدم
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML مطالعه الگوهای همدیدی-دینامیکی و روند تغییرات پوشش برف فراگیر در شمال شرق ایران
شریفه زارعی، بهلول علیجانی، زهرا حجازی زاده، بختیار محمدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML الگوسازی تقاضای مصرف گاز طبیعی براساس شرایط آب و هوایی در شهر زنجان
محمد محمدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه ی میان افزای شهر زابل با استفاده از تکنیک چانگ
مجید گودرزی، علی اشکبوس، بهنام محمدی
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML تحلیلی بر کمیت و کیفیت خدمات گردشگری استان زنجان
مهدی چراغی، حسین طهماسبی مقدم، محمدرضا نعمتی، سعید نصیری زارع
چکیده -   متن کامل (DOC)
XML سنجش تطبیقی میزان تاب‌ آوری سکونتگاه‌های شهری جدید در برابر خطر زلزله (مورد پژوهی: منطقه شهری اصفهان بزرگ)
فضل اله کریمی قطب آبادی، علی زنگی آبادی
چکیده -   متن کامل (DOCX)
Back to Original Issue


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb