نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- اخبار نشریه
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/4 | 
نویسندگان محترم میتوانند نظرات انتقادات و پیشنهادات خود را با آدرس ایمیل زیر در میان بگذارند.
jgs@khu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find.php?item=1.43.21.fa
برگشت به اصل مطلب