رعایت فرمت نشریه

 قابل توجه نویسندگانی که به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی مقاله ارسال می نمایند. لطفا نکات زیر را بدقت رعایت فرمایید.


1. لطفا فرمت نشریه را بطور دقیق مطالعه نموده و دقیقا طبق فرمت نشریه مقالات خود را ارسال نمایید، در غیر این صورت مقاله شما به هیچ وجه جهت داوری ارسال نمی گردد و عواقب آن بر عهده نویسنده می باشد.
2. تاکید می شود که نویسنده مسئول مقاله بایستی شماره تلفن همراه خود را وارد نماید تا بتوان براحتی با ایشان مکاتبه نمود . (به هیچ وجه شماره ثابت وارد ننمایید).

 با تشکر

 

راهنمای تهیه مقالات


1- مقاله­ ها به زبان فارسی با چکیده مبسوط انگلیسی (در دو یا سه صفحه)طبق راهنمای زیر تهیه شوند و برای بررسی به از طریق سامانه نشریه ارسال شوند.چکیده در داخل فایل اصلی اما چکیده مبسوط به شکل یک فایل جداگانه(عنوان چکیده تصویری انتخاب شود) ارسال شود.

2- مقالاتی پذیرفته می­شوند که در هیج نشریه دیگر (یا همایش و یا کنفرانس ارائه یا چاپ) به چاپ نرسیده باشد.

3- مقالات باید علمی- پژوهشی باشند و مربوط به علوم جغرافیایی و صرفا کاربردی باشند، بنابراین از پذیرش مقالات صرفا توصیفی و جمع آوری معذوریم.

4- مقاله قبلاً درنشریه یا مجموعه مقالات سمینارها، همایش ها  و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

5- ساختار مقاله باید کامل و در یک فایل به صورت علمی شامل: چکیده(فارسی و لاتین)، مقدمه، روش تحقیق، نتایج، نتیجه گیری و منابع  و ماخذ باشد(در زمان ارسال فایل اصلی، مقاله باید کامل  و بدون نام نویسندگان باشد).

*6- عناوین بخشهای اصلی مقاله با فونت 12 (بی نازنین) به صورت بولد باشد. نیازی به شماره گذاری بخش های اصلی و زیر بخش های  مقاله نیست. زیر بخش ها با اندازه فونت 10 بصورت بی نازنین بولد باشد.

7- چکیده فارسی و انگلیسی حداکثر باید 250 تا 350 کلمه و دارای کلید واژگان(5 واژه) باشند. این چکیده در پایان فایل مقاله اصلی(با نام نویسندگان) با ذکر نام  و مشخصات نویسندگان به لانین درج گردد.
7-1* در زمان ارسال مقاله، در کادر مربوط به چکیده، فقط چکیده کوتاه وارد گردد و چکیده مبسوط بایستی بدون ذکر اسامی نویسندگان در قسمت بارگذاری فایل های مقاله ارسال گردد.
چکیده مبسوط لاتین بایستی بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه شامل مقدمه و بیان مساله؛روش تحقیق ؛نتایج و نتیجه گیری باشد.(لازم نیست منابع در چکیده مبسوط ذکر شود).

8- مقاله­ ها به صورت تایپ­ شده با خط بی نازنین 12 به شکل ورد، و مطابق فومت زیر با ثبت نام در سایت نشریه http://jgs.khu.ac.ir ارسال شود. 

 *** لطفا فقط در محیط:  Word 2003 یا  2007 ارسال گردد و به هیچ وجه pdf ارسال نشود.

* فاصله حاشیه کناری(چپ و راست برگه)  3.5 سانتی متر باشد.
* فاصله حاشیه بالا و پایین برگه 4 سانتی متر باشد.
* فاصله بین خطوط از نوع  single باشد. 

    


باحداکثر تعداد صفحات : 20 صفحه در قالب فرمت مجله.
8-1: فایل  بدون نام نویسندگان : (چنانچه فرمت فایل بدون نام نویسندگان رعایت نشود مقاله بررسی نخواهد شد) .
8-2: فایل با نام نویسندگان . (فایل با نام نویسندگان طبق فرمت تصویر زیر با اندازه 10 باشد. همین فرمت نیز بصورت لاتین در چکیده کوتاه لاتین رعایت شود).

***نکته خیلی مهم ***

جهت تماس ضروری شماره همراه نویسنده مسئول بایستی درج شود* لطفا از درج تلفن ثابت خود داری گردد.

8-3: اسامی نویسندگان با رتبه، رشته تخصصی و دانشگاه به فارسی و لاتین در یک صفحه جداگانه در فایل های مرتبط و ضمیمه ارسال شود.              
8-5- رشته نویسندگان بایستی با موضوع مقالات همخوانی و ارتباط علمی داشته باشند در غیر این صورت بررسی نخواهد شد.          

 8-5- عناوین بخشهای اصلی مقاله با فونت 12 (بی نازنین) به صورت بولد باشد. نیازی به شماره گذاری بخش های اصلی و زیر بخش های  مقاله نیست. زیر بخش ها با اندازه فونت 10 بصورت بی نازنین بولد باشد.

9- نقشه­ ها و تصاویر باید به اندازه فرمت مجله باشند. عنوان جدول در بالای آن نوشته شود و نمودار، تصاویر و نقشه در پایین آنها نوشته شودو همه به عنوان شکل تعریف شوند(اندازه 10 بولد) اعداد استفاده شده در جداول و نمودارها باید فارسی باشند.  مثال:جدول (1) .  شکل (1) نمودار، تصویر یا نقشه ...

10- عنوان مقاله فارسی(اندازه 15 بولد) و لاتین(اندازه 14بولد)، نام کامل نویسنده یا نویسندگان عنوان شغلی یا علمی نویسنده یا نویسندگان فارسی و لاتین(دانشجو، مربی،استادیار یا ... (درصورتی که توسط نویسنده مشخص نشودتمامی دکترا استادیار انتخاب می شود)) (اندازه 10 بولد)، و پست الکترونیکی نویسندگان و آدرس پستی نویسنده مسئول در یک صفحه جداگانه مطابق دستورسایت ارسال شود.

11**- طرز نوشتن منابع فارسی باید به شکل ذیل باشد: نام خانوادگی، نام  (سال) عنوان (بولد)، ناشر، جلد (شماره) و شماره صفحات بدین صورت:  20(4): 50-20.

- امیدوار، کمال؛ ابراهیمی، رضا؛ کیخسروی کیانی، محمد؛ لکزاشکور، قاسم. (1395). اثرگرمایش جهانی برتغییرات دمای ایران تحت مدل دینامیکی EH۵OM ، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، ۱۶ (۴۳) : ۱۹۵-۲۱۶.

*(از نوشتن منابع بی نام و نشان خودداری شود).

*** لطفا به هیچ وجه منابع انتهای مقاله را شماره گذاری نکنید.

12- در داخل متن ارجاع فارسی و لاتین به این طریق (مهدوی،1374 :105) به ترتیب با اندازه 12 برای منابع فارسی و اندازه 10 برای منابع لاتین نوشته شود.

13- طرز نوشتن منابع لاتین:(کتاب):
*** منابع لاتین داخل متن مقاله به فارسی تبدیل شده و معادل آن در پاورقی درج گردد.

-** Houghton, J. T. (Ed.). (1996). Climate change 1995: The science of climate change: contribution of working group I to the second assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Vol. 2). Cambridge University Press.

-مقالات لاتین به شیوه زیر:

- Bokaie M, KheirkhahZarkesh M, DaneshkarArasteh P, Hosseini A. 2016. Assessment of Urban Heat Island Based on the Relationship between Land Surface Temperature and Land Use/Land Cover in Tehran, Journal sustainable cities and society, 23(1): 94–104, DOI.org/doi:10.1016/j.scs.2016.03.009.

14- مقالات دریافت شده، عودت داده نمی ­شود و فصلنامه در رد، تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

15- مسئولیت محتوایی مقالات به عهده نویسنده است.

16- نویسنده یا نویسندگان مقاله باید مرتبط با رشته تخصصی خودشان باشند در غیر این صورت(حتی یکی از نویسندگان) غیر مرتبط باشد مقاله از نظر این نشریه رد می شود.

17-* در صورتی که هر یک از موارد بالا در مقاله رعایت نشود مقاله عودت داده خواهد شد.

18- در صورتی که مقاله پس از تایید داوران برای چاپ در مجله انتخاب شود مبلغ 200 هزار تومان دریافت خواهد شد؛ اما اگر مقاله توسط داوران رد شود هزینه ای دریافت نخواهد شد.
18-1** : مقالات پذیرفته شده بایستی بعد از دریافت پیام درخواست واریز هزینه چاپ، مبلغ (200 هزار تومان) به شماره حساب 4001074203005471 نزد بانک تجارت به نام درآمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه خورازمی واریز و فیش آن را به ایمیل نشریه به آدرس jgs@khu.ac.ir  ارسال نمایند.
18-2**:
لازم به ذکر است مقالاتی که تایید شده نهایی(آماده به انتشار) می باشند، چنانچه سردبیر عدم صلاحیت چاپ مقاله ای را اعلام نمایید طبق مصوبه هیأت تحریریه، مقاله از جریان کار خارج می گردد.
 

 19- با توجه به اینکه این نشریه پس از تایید نهایی مقاله برای چاپ، حداکثر درشماره بعد به چاپ کاغذی می رساند لذا از دادن نامه پذیرش مقالات تا اطلاع ثانوی معذور است.  

20-با توجه به تعداد زیادمقاله، معمولا 3 ماه بعد از ارسال، مقاله تعیین داور خواهد شد و برای داوران ارسال خواهد شد. برای نویسندگانی که مقاله مجدد ارسال می کنند این زمان به دو برابر افزایش پیدا می کند. در ضمن اساتید که مقاله ارسال می کنند یا همراه سایر افراد اسامی آنها هست با توجه به ارتباط متقابلی که در داوری مقالات وجود دارد در صورت عدم همکاری در داوری مقالات نشریه مقالات این افراد در اولویت داوری نشریه نیستند و عودت داده می شوند.

21-درصورت انتخاب داوران پیشنهادی حتما تخصص رشته یا گرایش تخصصی آنها ذکر گردد.

 22- با توجه به تراکم زیاد مقاله در هر سال، حداکثر دو مقاله از هر نویسنده برای داوری ارسال خواهد شد(چه مستقل و چه به صورت مشترک باشد) بنابراین از ارسال همزمان چندین مقاله به نشریه خوداری شود.

مهم** 23- حداکثر زمان ارسال اصلاحات داوران 15 روز می باشد و چنانچه اصلاحات مد نظر داوران در موعد مقرر ارسال نشود، مقاله از روند داوری خارج شده و امکان ادامه روند داوری وجود نخواهد داشت.

 

 راهنمای مقالاتی که بعد از داوری برای بازنگری ارسال می شود:

*بعد از وارد شدن به سایت، گزینه نویسنده انتخاب شود

1-      ابتدا گزینه مقالات نیازمند بازنگری(1) کلیک کنید

 2-      سپس در صفحه پایین کد مقاله که آبی رنگ است  کلیک می کنید

3-      بعد از کلیک کد مقاله صفحه زیر باز می شود و به ترتیب انتخاب می کنید در صورتی که این موضوعات تغییر دادید اصلاح می کنید

4-      در صفحه پایین گزینه ارسال بازنگری را انتخاب می کنید که سوال می پرسد مطمئن هستی که ارسال کنید گزینه اوکی می زنید

 

نحوه ارسال فایل های نهایی قبل از انتشار

1- بعد از اینکه با نام کاربری و کلمه عبور خود وارد سایت شدید به مسیر زیر بروید: نویسنده- مقالات پذیرفته شده برای ارسال فایل های نهایی قبل از انتشار چاپی

2- در مرحله دوم روی کد مقاله کلیک می کنید

3- در مرحله سوم بعد از باز شدن صفحه زیر گزینه توضیحات سردبیر را انتخاب می کنید که در این بخش ابتدا توضیحات ارسالی از طرف سردبیرمشخص هست و در بخش پایین هم فایل ارسالی از طرف سردبیرمی باشد که نویسندگان باید این فایل که در قالب فرمت نشریه است دانلود و تغییرات خواسته شده را بر روی آن اعمال کنند.

4- بعد از اینکه اصلاحات فایل انجام گرفت فایل باید برای ارسال روی کامپیوتر ذخیره شود. سپس برای ارسال در همان صفحه بالایی بر روی گزینه ارسال تغییرات اقدام شود که در این بخش باید موارد زیر انجام شود

  الف- ابتدا نوع فایل باید مشخص شود(به تعداد این 4 گزینه امکان ارسال فایل وجود دارد البته بعد از انتخاب هر کدام در قسمت پایین باید فایل اتنخاب شود و کلمه ارسال فایل انتخاب شود سپس نوع فایل دوم دوباره انتخاب بعد فایل مورد نظر معرفی سپس دوباره باید کلمه ارسال بزنید و به این ترتیب گزینه های بعدی می شود انتخاب کرد)2- کلمه browse کلیک وفایل اصلاح شده را انتخاب می کنید3- سپس کلمه ارسال فایل کلیک می کنید که با انتخاب این کلمه باید فایل در قسمت پایین صفحه ظاهر شود در غیر این صورت فایل انتخاب نشده است. به تعداد فایل هایی که در مراحل بالا انتخاب می کنید باید در پایین فایل ظاهر شود4- در پایان ذخیره تغییرات نهایی را کلیک می کنید و ارسال به پایان می رسد.


دفعات مشاهده: 8664 بار   |   دفعات چاپ: 289 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Scientific Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb