داوران نشریه داوران نشریه

 | تاریخ ارسال: 1400/2/30 | 
  نام نام خانوادگی ایمیل دانشگاه گرایش
۱ دکتر سیدابوالفضل مسعودیان porcistayahoo.ie اصفهان اقلیم شناسی
۲ دکتر مجید رضایی بنفشه mrbanafshehyahoo.com تبریز اقلیم شناسی
۳ دکتر مهری اکبری mehryakbarygmail.com خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۴ دکتر سمیه رفعتی آلاشتی rafatisomayehgmail.com  سید جمال الدین اسدآبادی اقلیم شناسی
۵ دکتر حسن ذوالفقاری h.zolfagharirazi.ac.ir رازی اقلیم شناسی
۶ دکتر غلامرضا روشن ghr.rowshangmail.com گلستان اقلیم شناسی
۷ دکتر سعید موحدی amirmovahedyyahoo.com اصفهان اقلیم شناسی
۸ دکتر حجت الله یزدان پناه h.yazdanpanahgeoyahoo.com اصفهان اقلیم شناسی
۹ دکتر منصور پروین peymanakbari۳۵۳۷gmail.com پیام نور اقلیم شناسی
۱۰ دکتر محمدرضا پودینه Mrpoodinehyahoo.com سیستان و بلوچستان اقلیم شناسی
۱۱ دکتر زهرا زارعی zzarei۲۹gmail.com لرستان اقلیم شناسی
۱۲ دکتر امیرحسین حلبیان halabian_ayahoo.com پیام نور اقلیم شناسی
۱۳ دکتر نادر پروین naderpn۱۳۵۳yahoo.com پیام نور اقلیم شناسی
۱۴ دکتر یوسف قویدل رحیمی ghavidelmodares.ac.ir تربیت مدرس تهران اقلیم شناسی
۱۵ دکتر مصطفی کریمی احمدآباد karimos_ahyahoo.com تهران اقلیم شناسی
۱۶ دکتر غلامرضا جانباز قبادی gghobadiyahoo.com آزاد اسلامی اقلیم شناسی
۱۷ دکتر امان اله فتح نیا a_fathnia۲۰۰۷yahoo.com رازی اقلیم شناسی
۱۸ دکتر محمد ابراهیم عفیفی afifi.ebrahim۶۳۵۳gmail.com آزاد اسلامی اقلیم شناسی
۱۹ دکتر ابراهیم فتاحی ebfat۲۰۰۲yahoo.com پژوهشکده هواشناسی اقلیم شناسی
۲۰ دکتر علی محمد خورشیددوست khorshiddostgmail.com تبریز اقلیم شناسی
۲۱ دکتر منوچهر فرج زاده farajzammodares.ac.ir تربیت مدرس تهران اقلیم شناسی
۲۲ دکتر عبدالرضا کاشکی r.kashkiyahoo.com حکیم سبزواری اقلیم شناسی
۲۳ دکتر زهرا حجازی زاده hedjazizadehyahoo.com خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۲۴ دکتر میثم طولابی نژاد meysam.toulabigmail.com خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۲۵ دکتر فرهاد عزیزپور azizpourtmu.ac.ir خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۲۶ دکتر بهلول علیجانی bralijanigmail.com خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۲۷ دکتر یونس خسروی Khosraviznu.ac.ir شهید بهشتی اقلیم شناسی
۲۸ دکتر خدیجه جوان kjavan۲۰gmail.com ارومیه اقلیم شناسی
۲۹ دکتر بهروز ساری صراف behrooz_sarraf۲۰۰۲yahoo.com تبریز اقلیم شناسی
۳۰ دکتر صفر قائد رحمتی safarrahmatiyahoo.com تربیت مدرس تهران اقلیم شناسی
۳۱ دکتر فرامرز خوش اخلاق khf۱۳۴۵yahoo.com تهران اقلیم شناسی
۳۲ دکتر قاسم عزیزی ghaziziut.ac.ir تهران اقلیم شناسی
۳۳ دکتر محمد باعقیده mbaaghideh۲۰۰۵yahoo.com حکیم سبزواری اقلیم شناسی
۳۴ دکتر محمود خسروی mahmoodkhosravigmail.com سیستان و بلوچستان اقلیم شناسی
۳۵ دکتر شهریار خالدی shahriar_khaledi۶yahoo.com شهید بهشتی اقلیم شناسی
۳۶ دکتر علی اکبر تقی لو taghiluyahoo.com فردوسی مشهد اقلیم شناسی
۳۷ دکتر محمد دارند darand_mohammadyahoo.com کردستان اقلیم شناسی
۳۸ دکتر مصطفی کرمپور mkarampooryahoo.com لرستان اقلیم شناسی
۳۹ دکتر برومند صلاحی bromand۴۱۶yahoo.com محقق اردبیلی اقلیم شناسی
۴۰ دکتر کمال امیدوار komidvaryazd.ac.ir یزد اقلیم شناسی
۴۱ دکتر حسین عساکره asakereh۱yahoo.com زنجان اقلیم شناسی
۴۲ دکتر طاووسی تقی t_tavousiyahoo.com سیستان و بلوچستان اقلیم شناسی
۴۳ دکتر امیر گندم کار agandomkar۲۰۰۷yahoo.com آزاد اسلامی اقلیم شناسی
۴۴ دکتر مسعود جلالی o.jalali۲۲yahoo.com زنجان اقلیم شناسی
۴۵ دکتر عباس مفیدی abbasmofidium.ac.ir فردوسی مشهد اقلیم شناسی
۴۶ دکتر بختیار محمدی atlas_۶۲۱yahoo.com کردستان اقلیم شناسی
۴۷ دکتر مسعود گودرزی massoudgoodarziyahoo.com پژوهشکده محیط زیست اقلیم شناسی
۴۸ دکتر هوشمند عطایی hoo_ataeiyahoo.com پیام نور اقلیم شناسی
۴۹ دکتر محمد سلیقه salighehkhu.ac.ir خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۵۰ دکتر محمدحسین ناصرزاده nasserzadeh۲۱۰۰yahoo.com خوارزمی تهران اقلیم شناسی
۵۱ دکتر میرموسوی سید حسین hossein.mousavi۰۴۷gmail.com زنجان اقلیم شناسی
۵۲ دکتر علیرضا موقری a.movaqqarigmail.com سیستان و بلوچستان اقلیم شناسی
۵۳ دکتر تقی طاوسی t.tavousigep.usb.ac.ir سیستان و بلوچستان اقلیم شناسی
۵۴ دکتر محمد دارند m.daranduok.ac.ir کردستان اقلیم شناسی
۵۵ دکتر علیرضا انتظاری entezarihsu.ac.ir حکیم سبزواری اقلیم شناسی
۵۶ دکتر سید محمد حسینی h.climateyahoo.com سید جمال الدین اسدآبادی اقلیم شناسی
۵۷ دکتر طاهر صفرراد t.safarradumz.ac.ir مازندران اقلیم شناسی
۵۸ دکتر محمود هوشیار ahmad.hooshyar۲۰۱۳gmail.com پیام نور اقلیم شناسی
۵۹ دکتر مرتضی اسمعیل نژاد esmaelnejad.mgmail.com بیرجند اقلیم شناسی
۶۰ دکتر رضا برنا bornarezayahoo.com آزاد اسلامی اقلیم شناسی
۶۱ دکتر جواد خوشحال javadkhoshhalyahoo.com اصفهان اقلیم شناسی
۶۲ دکتر غلامعباس فلاح قالهری fallahghalharygmail.com حکیم سبزواری اقلیم شناسی
۶۳ دکتر محسن حمیدیان پور m.hamidian۳۵۵pgmail.com سیستان و بلوچستان اقلیم شناسی
۶۴ دکتر علی اکبر شمسی پور shamsiprut.ac.ir تهران اقلیم شناسی
۶۵ دکتر قاسم کیخسروی ms۱۶۷۰۲۳yahoo.com شهید بهشتی اقلیم شناسی
۶۶ دکتر محمد مرادی moradim۳۶gmail.com پدافند غیر عامل اقلیم شناسی
۶۷ دکتر یونس خوشخو yoones.khoshkhoogmail.com زنجان اقلیم شناسی کشاورزی
۶۸ دکتر سعید بازگیر sbazgeerut.ac.ir تهران اقلیم شناسی کشاورزی
۶۹ دکتر رسول حیدری سورشجانی rasol_heidaryyahoo.com کاشان توریسم
۷۰ دکتر مسلم قاسمی moslemghasemi۰۰۵gmail.com خوارزمی تهران توریسم
۷۱ دکتر محسن شاطریان shaterian۲۵gmail.com کاشان توریسم
۷۲ دکتر یونس غلامی yonesgholamiymail.com کاشان توریسم
۷۳ دکتر مجتبی جاودان mjavdangmail.com خوارزمی تهران توریسم
۷۴ دکتر مصطفی محمودی m_mahmoudiatu.ac.ir قائنات توریسم
۷۵ دکتر بهروز محمدی یگانه behrozyeghanehyahoo.com زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۷۶ دکتر علیرضا دربان آستانه astanealiut.ac.ir تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۷۷ دکتر علی حاجی نژاد ahajinejadyahoo.com گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۷۸ دکتر حمدالله سجاسی قیداری ssojasiyahoo.com فردوسی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۷۹ دکتر حسن افراخته afrakhtehhyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۰ دکتر حمید جلالیان hamidjalaliankhu.ac.ir خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۱ دکتر اصغر طهماسبی desertcontrolyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۲ دکتر محسن آقایاری هیر aghayarihirgmail.com تبریز جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۳ دکتر ابوذر پایدار aboozarpaidargmail.com سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۴ دکتر ذبیح الله ترابی zabih.torabiut.ac.ir آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۵ دکتر سید یاسر حکیم دوست hakimdust_pnuyahoo.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۶ دکتر حمید حیدری مکرر hamidheidaryuoz.ac.ir آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۷ دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی m.ramezanzadehumz.ac.ir آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۸ دکتر سمیرا محمودی samir.mahmoodi۶۵gmail.com گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۸۹ دکتر سید هادی طیب نیا tayebniagep.usb.ac.ir  سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۰ دکتر مریم قاسمی magh۳۰um.ac.ir بزرگمهر جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۱ دکتر رحمت بهرامی rahmat.bahrami۱۳۴۲gmail.com پیام نور  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۲ دکتر افشین بهمنی afshin.bahmaniut.ac.ir تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۳ دکتر اسماعیل قادری eghaderi۲۰۰۲gmail.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۴ دکتر محمود فال سلیمان mm_fallyahoo.com بیرجند جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۵ دکتر مهدی چراغی mahdicharaghiyahoo.com تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۶ دکتر وحید ریاحی vrali۲۰۰۴yahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۷ دکتر محمودرضا میرلطفی mmirlotfiyahoo.com زابل جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۸ دکتر خدیجه بوزرجمهری azar۱۳۳۴gmail.com فردوسی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۹۹ دکتر جمشید عینالی einaliayahoo.com زنجان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۰ دکتر مهرشاد طولابی نژاد mehrshad_t۶۵yahoo.com سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۱ دکتر روشن بابائی همتی r.babaeeguilan.ac.ir گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۲ دکتر جعفر جوان jafar.javanyahoo.com فردوسی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۳ دکتر علی اکبر عنابستانی anabestanium.ac.ir فردوسی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۴ دکتر سعدی محمدی saadipnu.ac.ir پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۵ دکتر علی شمس الدینی ali.shamsoddiniyahoo.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
۱۰۶ دکتر صادق کریمی karimi.s.climatologistuk.ac.ir شهید باهنر کرمان جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۰۷ دکتر مهدی پورطاهری mahdimodares.ac.ir تربیت مدرس تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۰۸ دکتر حمیدرضا رخشانی نسب rakhshaninasab_hyahoo.com سیستان و بلوچستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۰۹ دکتر محمد رحیم رهنما rahnama۲۰۰۲yahoo.com فردوسی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۰ دکتر عباسعلی آروین a_arvinpnu.ac.ir  پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۱ دکتر مهدی رمضان زاده لسبوئی mehdi_ra_۱۳۶۱yahoo.com مازندران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۲ دکتر مصطفی محمدی ده چشمه mo.mostafa_۱۳۶۱yahoo.com شهید چمران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۳ دکتر سیدعلی بدری sabadriut.ac.ir تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۴ دکتر محسن احدنژاد روشتی ahadnejadgmail.com زنجان جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۵ دکتر مهدی وطن پرست drmvatanparastgmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۶ دکتر سیدرضا آزاده seyedrezaazadehyahoo.com ارومیه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۷ دکتر مصطفی امیرفخریان amirfakhriyanyahoo.com  جهاد دانشگاهی مشهد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۸ دکتر رستم صابری فر saberifaryahoo.com پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۱۹ دکتر حسن احمدزاده ahmadzade.gisgmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۰ دکتر محمد اسکندری ثانی meskandarisanibirjand.ac.ir بیرجند جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۱ دکتر صادق الهیاری allahyarisadeghyahoo.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۲ دکتر محمود رضا انوری hashemiuozgmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۳ دکتر کاظم برهانی kazemborhaniyahoo.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۴ دکتر صادق بشارتی فر sadegh.besharatigmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۵ دکتر محمدرضا پور محمدی m.hasannejad۱۳۵۸gmail.com تبریز جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۶ دکتر محسن پورخسروانی mohsen_pourkhosravani_۲۰۰۷yahoo.com تبریز جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۷ دکتر اسحاق جلالیان jalaliyan_eyahoo.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۸ دکتر حسین حاتمی نژاد hatami۳۵yahoo.com تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۲۹ دکتر احمد حاج علیزاده ahmad.hajalizadeh۱۳۵۳gmail.com پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۰ دکتر کیومرث خداپناه k_khodapanahyahoo.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۱ دکتر حسین خراشادی زاده hkh۳۲۶yahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۲ دکتر اکبر رحیمی akbar.rahimigmail.com تبریز جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۳ دکتر عطاءاله زرفشان ata.zarafshangmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۴ دکتر ابراهیم سامی e.sami۱۳۶۱gmail.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۵ دکتر محمدحسین سرائی Msaraeiyazd.ac.ir یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۶ دکتر محمد سلاورزی زاده m.salavarziilam.ac.ir ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۷ دکتر هادی سلیمانی مقدم hadis۲۲۵gmail.com پیام نور جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۸ دکتر محمد سلیمانی مهرنجانی m_soleimani_mehryahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۳۹ دکتر علی شماعی shamaialiyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۰ دکتر مهدی محمدی سرین دیزج m_mohammadipnu.ac.ir آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۱ دکتر حافظ مهدنژاد h.mahdnejadgmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۲ دکتر غلامرضا میری geographyurbanregionalplanninggmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۳ دکتر مهدی هریسچیان heris.mahdi۱۴۰۰yahoo.com تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۴ دکتر سیدموسی پورموسوی mp.articlesyahoo.com  دانشگاه امام حسین(ع) جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۵ دکتر سعید امانپور amanpourscu.ac.ir شهید چمران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۶ دکتر احمد آفتاب ahmadaftab۲۰gmail.com ارومیه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۷ دکتر محمد رضا پورمحمدی pourmohammaditabrizu.ac.ir تبریز جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۸ دکتر علیرضا محمدی a.mohammadiuma.ac.ir محقق اردبیلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۴۹ دکتر فرزانه ساسان پور sasanpourkhu.ac.ir خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۰ دکتر سعید ملکی malekiplanningyahoo.com شهید چمران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۱ دکتر صادق صیدبیگی sadegh.seidbeigigmail.com پیام نور  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۲ دکتر مسعود صفائی پور safaee_pscu.ac.ir شهید چمران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۳ دکتر تاج الدین کرمی karami_tayahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۴ دکتر احمد اسدی asadi.۲۰۰۴gmail.com حکیم سبزواری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۵ دکتر حمیدرضا تلخابی hamidtalkhabigmail.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۶ دکتر ابوالفضل قنبری a_ghanbaritabrizu.ac.ir تبریز جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۷ دکتر احمد پوراحمد apouraut.ac.ir تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۸ دکتر کرامت اله زیاری zayyariut.ac.ir تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۵۹ دکتر علی موحد movahedkhu.ac.ir خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۰ دکتر الیاس مودت mavedateyahoo.com شهید چمران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۱ دکتر احمد زنگانه zanganeh۴۵yahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۲ دکتر صدرالدین متولی s-motevallliiaunour.ac.ir آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۳ دکتر محمد حسن یزدانی yazdaniuma.ac.ir محقق اردبیلی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۴ دکتر پاکزاد آزادخانی pakzad۵۴۰azadgmail.com آزاد اسلامی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۵ دکتر علی اصغر پیله ور pilevarub.ac.ir بجنورد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۶ دکتر حبیب اله فصیحی habibfasihiyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۷ دکتر حجت شیخی hojat.sheikhigmail.com ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۸ دکتر شهریور روستایی srostaeigmail.com تبریز جغرافیا و برنامه ریزی شهری
۱۶۹ دکتر حسنعلی فرجی سبکبار hfarajiut.ac.ir تهران جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی
۱۷۰ دکتر مرتضی عبیات morteza.abiyatyahoo.com اصفهان جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی
۱۷۱ دکتر حسین فراهانی frhan_۸۲۸yahoo.mail.com زنجان جغرافیا و برنامه‎ریزی روستایی
۱۷۲ دکتر یوسف قنبری y.ghanbarigeo.ui.ac.ir اصفهان جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی
۱۷۳ دکتر ابوالفضل مشکینی abolfazl.meshkinigmail.com تربیت مدرس تهران جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
۱۷۴ دکتر طاهر پریزادی tparizadiyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
۱۷۵ دکتر میر نجف موسوی mousavi۴۲۴yahoo.com اصفهان جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
۱۷۶ دکتر سیمین تولایی siminttyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
۱۷۷ دکتر حسین ربیعی hosseinrabieeyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۷۸ دکتر احسان یاری e.yari۲۲gmail.com شیراز جغرافیای سیاسی
۱۷۹ دکتر سیروس احمدی نوحدانی sahmadimodares.ac.ir تربیت مدرس تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۰ دکتر احمد رشیدی نژاد a_rashidinyahoo.com تربیت مدرس تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۱ دکتر عدالت زیبنده e.zibandehyahoo.com تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۲ دکتر هاشم داداش پور h-dadashpoormodares.ac.ir خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۳ دکتر احسان لشگری ehsanlashgari۸۰yahoo.com یزد جغرافیای سیاسی
۱۸۴ دکتر سیدعباس احمدی abbas_ahmadi۹۲yahoo.com تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۵ دکتر حسین ربیعی hosseinrabieihotmail.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۶ دکتر مرتضی قورچی mghourchigmail.com تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۷ دکتر عطا الله عبدی ataabdigmail.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۸ دکتر مراد کاویانی راد Kaviani۷۵yahoo.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۸۹ دکتر صادق کرمی sadegh.karamiyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۹۰ دکتر عابد گل کرمی golkaramiabedyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۹۱ دکتر زهرا عربی arabi.zapnu.ac.ir  پیام نور  جغرافیای سیاسی
۱۹۲ دکتر زهرا احمدی پور ahmadyzmodares.ac.ir تربیت مدرس تهران جغرافیای سیاسی
۱۹۳ دکتر افشین متقی afshin_mottaghiyahoo.com خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی
۱۹۴ دکتر حسین مختاری هشی hoseaingmail.com اصفهان جغرافیای سیاسی
۱۹۵ دکتر علی امیری aliamiri۵۶۲۰yahoo.com لرستان جغرافیای سیاسی/ توریسم
۱۹۶ دکتر شهروز شریعتی shariatimodares.ac.ir تهران جغرافیای سیاسی
۱۹۷ دکتر صیاد اصغری sayyad.sasghari۲۱gmail.com اردبیل ژدومورفولوژی
۱۹۸ دکتر رسول مهدوی ra_mahdavi۲۰۰۰yahoo.com هرمزگان ژئومرفولوژی
۱۹۹ دکتر غلام حسن جعفری jafarihasyahoo.com زنجان ژئومورفولوژِی
۲۰۰ دکتر فیروز مجرد f_mojarradyahoo.com رازی ژئومورفولوژی
۲۰۱ دکتر اسماعیل نجفی najafi.geogmail.com دامغان ژئومورفولوژی
۲۰۲ دکتر سیامک شرفی sharafi.silu.ac.ir لرستان ژئومورفولوژی
۲۰۳ دکتر عبدالمجید احمدی majid.ahmadibuqaen.ac.ir بزرگمهر قاینات ژئومورفولوژی
۲۰۴ دکتر محمد حسین رامشت mh.raameshtgmail.com اصفهان ژئومورفولوژی
۲۰۵ دکتر ابوالقاسم امیراحمدی amirahmadi۱۳۸۸gmail.com  بزرگمهر قاینات ژئومورفولوژی
۲۰۶ دکتر سعید زنگنه شهرکی saeedzanganehsyahoo.com تهران ژئومورفولوژی
۲۰۷ دکتر بهروز بهرام آبادی bahramabadi.bgmail.com حکیم سبزواری ژئومورفولوژی
۲۰۸ دکتر علی داودی gis_geoyahoo.com خوارزمی تهران ژئومورفولوژی
۲۰۹ دکتر مرتضی قراچورلو morchorloogmail.com محقق اردبیلی ژئومورفولوژی
۲۱۰ دکتر مهدی مومی پور mumipurkmsu.ac.ir خرمشهر ژئومورفولوژی
۲۱۱ دکتر محمدمهدی حسین زاده m_hoseinzadehsbu.ac.ir شهید بهشتی ژئومورفولوژی
۲۱۲ دکتر مژگان انتظاری entezary۵۴yahoo.com اصفهان ژئومورفولوژی
۲۱۳ دکتر محمدرضا ثروتی rezasarvatiyahoo.com شهید بهشتی ژئومورفولوژی
۲۱۴ دکتر جواد جمال آبادی javadjamalabadiyahoo.com حکیم سبزواری ژئومورفولوژی
۲۱۵ دکتر عزت اله قنواتی ezghanavatiyahoo.com خوارزمی تهران ژئومورفولوژی
۲۱۶ دکتر علی احمدآبادی a_ahmadabadiyahoo.com تربیت مدرس تهران ژئومورفولوژی
۲۱۷ دکتر مهران مقصودی maghsoudut.ac.ir تهران ژئومورفولوژی
۲۱۸ دکتر ایرج جباری ir_jabbariyahoo.com رازی ژئومورفولوژی
۲۱۹ دکتر جعفر معصوم پور j.mclimate۲۷gmail.com رازی ژئومورفولوژی
۲۲۰ دکتر حسین نگارش h_negareshyahoo.com سیستان و بلوچستان ژئومورفولوژی
۲۲۱ دکتر سید حجت موسوی hmousavi۱۵gmail.com کاشان ژئومورفولوژی
۲۲۲ دکتر فریبا اسفندیاری درآباد fariba.darabadgmail.com محقق اردبیلی ژئومورفولوژی
۲۲۳ دکتر مهدی فیض اله پور feyzolahpourznu.ac.ir زنجان ژئومورفولوژی
۲۲۴ دکتر محمد حسین رضایی مقدم rezmoghyahoo.com یزد ژئومورفولوژی
۲۲۵ دکتر محسن رضائی عارفی rezaei.arefi۶۱yahoo.com آزاد اسلامی ژئومورفولوژی
۲۲۶ دکتر ابراهیم مقیمی emoghimi_iryahoo.com تهران ژئومورفولوژی
۲۲۷ دکتر صمد فتوحی samadfotohiyahoo.com سیستان و بلوچستان ژئومورفولوژی 
۲۲۸ دکتر حمید شایان shayan۳۴um.ac.ir فردوسی مشهد ژئوموفولوژی
۲۲۹ دکتر لیلا گلی مختاری L.mokhtarigmail.com ارومیه ژئوموفولوژی
۲۳۰ دکتر سیاوش شایان shayanmodares.ac.ir تربیت مدرس تهران ژئوموفولوژی
۲۳۱ دکتر سارا کیانی sara۱۴kianiyahoo.com خوارزمی تهران ژئوموفولوژی
۲۳۲ دکتر امیر صفاری saffarikhu.ac.ir خوارزمی تهران ژئوموفولوژی
۲۳۳ دکتر امیر کرم karamtmu.ac.ir خوارزمی تهران ژئوموفولوژی
۲۳۴ دکتر سید حسن صدوق sadoughhassanyahoo.com شهید بهشتی ژئوموفولوژی
۲۳۵ دکتر ابوالقاسم گورابی goorabiut.ac.ir تهران ژئوموفولوژی
۲۳۶ دکتر اسدالله حجازی s.hejazitabrizu.ac.ir تبریز سنجش از دور و GIS 
۲۳۷ دکتر علی اصغر تراهی atorahikhu.ac.ir خوارزمی تهران سنجش از دور و GIS 
۲۳۸ دکتر سید محمد توکلی صبور tavakkolikhu.ac.ir خوارزمی تهران سنجش از دور و GIS 
۲۳۹ دکتر خلیل ولیزاده کامران valizadehtabrizu.ac.ir تبریز سنجش از دور و GIS 
۲۴۰ دکتر هانی رضائیان hani.rezayangmail.com خوارزمی تهران سنجش از دور و GIS 
۲۴۱ دکتر جواد سدیدی jsadidigmail.com خوارزمی تهران سنجش از دور و GIS 
۲۴۲ دکتر خلیل خداانصاف www.khalilensafyahoo.com تبریز سنجش از دور و GIS 
۲۴۳ دکتر رحمان زندی r.zandihsu.ac.ir حکیم سبزواری سنجش از دور و GIS 
۲۴۴ دکتر بختیار فیضی زاده feizizadehtabrizu.ac.ir تبریز سنجش از دور و GIS 
۲۴۵ دکتر سمیه مقصودلو نژاد s.maghsoudloyahoo.com مازندران سنجش از دور و GIS 
۲۴۶ دکتر محمد شریفی کیا sharifikiayahoo.com تربیت مدرس تهران سنجش از دور و GIS 
۲۴۷ دکتر سید کاظم علوی پناه salavipaut.ac.ir تهران سنجش از دور و GIS 
۲۴۸ دکتر پرویز ضیاییان فیروزآبادی zeaieankhu.ac.ir خوارزمی تهران سنجش از دور و GIS 
۲۴۹ دکتر شلیر کاتورانی sh.katoraniyahoo.com علم و صنعت سنجش از دور و GIS 
۲۵۰ دکتر فاضل امیری fazel۱۶۷۶۰gmail.com تبریز سنجش از دور و GIS 
۲۵۱ دکتر آرا تومانیان a.toomanianut.ac.ir تهران سنجش از دور و GIS 
۲۵۲ دکتر علی بیات abayatznu.ac.ir زنجان سنجش از دور و GIS 
۲۵۳ دکتر سعید گیوه چی givehchiut.ac.ir تهران سنجش از دور و GIS 
۲۵۴ دکتر محمدعلی خلیجی ma.khalijisrbiau.ac.ir آزاد اسلامی شهرسازی
۲۵۵ دکتر میرسعید موسوی ms.moosaviiaut.ac.ir زنجان شهرسازی
۲۵۶ دکتر حسن ستاری ساربانقلی sattarisarbangholigmail.com آزاد اسلامی شهرسازی
۲۵۷ دکتر محسن کاملی kamelilive.com آزاد اسلامی شهرسازی
۲۵۸ دکتر اباذر اسمعلی عوری abazar_esmaliyahoo.com محقق اردبیلی منابع طبیعی
۲۵۹ دکتر بهزاد رایگانی behzad.rayeganigmail.com آزاد اسلامی منابع طبیعی
۲۶۰ دکتر رئوف مصطفی‌زاده raoofmostafazadehyahoo.com محقق اردبیلی مهندسی آبخیزداری

دفعات مشاهده: 1985 بار   |   دفعات چاپ: 169 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Journal of Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb