قابل توجه کاربران سایت قدیم نشریه
ضمن پوزش از نویسندگان و  با توجه به عدم دسترسی به مقالات در سایت قدیم نشریه ، از کلیه نویسندگان مقالات در سایت قدیم در خواست میشود در اسرع وقت مقالات و مستندات خود را در سایت جدید آپلود کرده تا به وضعیت مقالات این عزیزان رسیدگی شود. با تشکراز حوصله ای که بخرج میدهید. سردبیر مجله

یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 45 (6-1396 - شماره پیاپی : 45) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 44 (3-1396 - شماره پیاپی : 44) - 10 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 43 (12-1395 - شماره پیاپی : 43) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 42 (دوره 16 شماره 42 پاییز 95 9-1395 - شماره پیاپی : 42) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 41 (6-1395 - شماره پیاپی : 41) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 40 (3-1395 - شماره پیاپی : 40) - 10 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 39 (11-1394 - شماره پیاپی : 39) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 38 (1-1394 - شماره پیاپی : 38) - 3 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 37 (6-1394 - شماره پیاپی : 37) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 36 (3-1394 - شماره پیاپی : 36) - 14 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 35 (12-1393 - شماره پیاپی : 35) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 34 (9-1393 - شماره پیاپی : 34) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 33 (6-1393 - شماره پیاپی : 33) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 32 (3-1393 - شماره پیاپی : 32) - 14 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 31 (12-1392 - شماره پیاپی : 31) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 30 (9-1392 - شماره پیاپی : 30) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 28 (3-1392 - شماره پیاپی : 13) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 29 (6-1392 - شماره پیاپی : 13) - 13 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 24 (3-1391 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 25 (5-1391 - شماره پیاپی : 12) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 26 (9-1391 - شماره پیاپی : 12) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 27 (11-1391 - شماره پیاپی : 12) - 11 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 21 (6-1390 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 20 (3-1390 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 22 (10-1390 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 23 (12-1390 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 10 (جلد 13 شماره 16 بهار 1389- 3-1389 - شماره پیاپی : 10) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 11 (جلد 14 شماره 17 تابستان 89- 6-1389 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 12 (جلد 15 شماره 18- 10-1389 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 13 (جلد 16 شماره 19 زمستان 1389- 12-1389 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 8 (جلد10، شماره 13- 4-1388 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 9 (جلد 11 شماره 14- 8-1388 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 7 (جلد 9 شماره 12- 2-1388 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 6 (جلد 8 شماره 11- 10-1387 - شماره پیاپی : 8) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 8 (جلد 6 شماره 8 و 9- 4-1386 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (جلد 7 پاییز و زمستان 86- 10-1386 - شماره پیاپی : 6) - 9 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 6 (جلد 5، شماره 6 و 7- 4-1385 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (جلد 4، شماره 5 پائیز و زمستان 1383-بهار و تابستان 1384- 4-1384 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (جلد3، شماره های3 و 4 بهار و تابستان 1383- 3-1383 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (جلد 2 شماره 2 زمستان 82- 10-1382 - شماره پیاپی : 2) - 4 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (جلد 1 شماره1- 9-1381 - شماره پیاپی : 1) - 4 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2015 All Rights Reserved | Scientific Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb