یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1402
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 69 (4-1402 - شماره پیاپی : 69) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 23 - شماره 68 (1-1402 - شماره پیاپی : 68) - 24 مقاله

سال 1401
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 67 (10-1401 - شماره پیاپی : 67) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 66 (7-1401 - شماره پیاپی : 66) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 65 (4-1401 - شماره پیاپی : 65) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 22 - شماره 64 (1-1401 - شماره پیاپی : 64) - 24 مقاله

سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 63 (11-1400 - شماره پیاپی : 63) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 62 (7-1400 - شماره پیاپی : 62) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 61 (4-1400 - شماره پیاپی : 61) - 24 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 21 - شماره 60 (1-1400 - شماره پیاپی : 60) - 24 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 59 (11-1399 - شماره پیاپی : 59) - 21 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 58 (7-1399 - شماره پیاپی : 58) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 57 (4-1399 - شماره پیاپی : 57) - 20 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 20 - شماره 56 (1-1399 - شماره پیاپی : 56) - 20 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 55 (10-1398 - شماره پیاپی : 55) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 54 (9-1398 - شماره پیاپی : 54) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 53 (4-1398 - شماره پیاپی : 53) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 52 (1-1398 - شماره پیاپی : 52) - 14 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 51 (4-1397 - شماره پیاپی : 51) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 50 (3-1397 - شماره پیاپی : 50) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 49 (2-1397 - شماره پیاپی : 49) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 48 (1-1397 - شماره پیاپی : 48) - 14 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 47 (10-1396 - شماره پیاپی : 47) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 46 (9-1396 - شماره پیاپی : 46) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 45 (6-1396 - شماره پیاپی : 45) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 44 (3-1396 - شماره پیاپی : 44) - 10 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 43 (10-1395 - شماره پیاپی : 43) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 42 (9-1395 - شماره پیاپی : 42) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 41 (6-1395 - شماره پیاپی : 41) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 40 (3-1395 - شماره پیاپی : 40) - 10 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 39 (10-1394 - شماره پیاپی : 39) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 38 (1-1394 - شماره پیاپی : 38) - 11 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 37 (6-1394 - شماره پیاپی : 37) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 36 (3-1394 - شماره پیاپی : 36) - 14 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 35 (12-1393 - شماره پیاپی : 35) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 34 (9-1393 - شماره پیاپی : 34) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 33 (6-1393 - شماره پیاپی : 33) - 14 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 32 (3-1393 - شماره پیاپی : 32) - 14 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 31 (12-1392 - شماره پیاپی : 31) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 30 (9-1392 - شماره پیاپی : 30) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 29 (6-1392 - شماره پیاپی : 13) - 13 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 28 (3-1392 - شماره پیاپی : 13) - 13 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 26 (9-1391 - شماره پیاپی : 12) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 25 (5-1391 - شماره پیاپی : 12) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 24 (3-1391 - شماره پیاپی : 12) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 27 (11-1391 - شماره پیاپی : 12) - 11 مقاله

سال 1390
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 21 (6-1390 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 20 (3-1390 - شماره پیاپی : 11) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 23 (12-1390 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 22 (10-1390 - شماره پیاپی : 11) - 7 مقاله

سال 1389
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 11 (جلد 14 شماره 17 تابستان 89- 6-1389 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 10 (جلد 13 شماره 16 بهار 1389- 3-1389 - شماره پیاپی : 10) - 6 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 13 (جلد 16 شماره 19 زمستان 1389- 12-1389 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 10 - شماره 12 (جلد 15 شماره 18- 10-1389 - شماره پیاپی : 10) - 7 مقاله

سال 1388
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 9 (جلد 11 شماره 14- 8-1388 - شماره پیاپی : 9) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 8 (جلد10، شماره 13- 4-1388 - شماره پیاپی : 9) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 9 - شماره 7 (جلد 9 شماره 12- 2-1388 - شماره پیاپی : 8) - 7 مقاله

سال 1387
Export Journal XML Articles RSS دوره 8 - شماره 6 (جلد 8 شماره 11- 10-1387 - شماره پیاپی : 8) - 8 مقاله

سال 1386
Export Journal XML Articles RSS دوره 6 - شماره 8 (جلد 6 شماره 8 و 9- 4-1386 - شماره پیاپی : 7) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 7 - شماره 5 (جلد 7 پاییز و زمستان 86- 10-1386 - شماره پیاپی : 6) - 9 مقاله

سال 1385
Export Journal XML Articles RSS دوره 5 - شماره 6 (جلد 5، شماره 6 و 7- 4-1385 - شماره پیاپی : 5) - 8 مقاله

سال 1384
Export Journal XML Articles RSS دوره 4 - شماره 4 (جلد 4، شماره 5 پائیز و زمستان 1383-بهار و تابستان 1384- 4-1384 - شماره پیاپی : 4) - 7 مقاله

سال 1383
Export Journal XML Articles RSS دوره 3 - شماره 3 (جلد3، شماره های3 و 4 بهار و تابستان 1383- 3-1383 - شماره پیاپی : 3) - 8 مقاله

سال 1382
Export Journal XML Articles RSS دوره 2 - شماره 2 (جلد 2 شماره 2 زمستان 82- 10-1382 - شماره پیاپی : 2) - 4 مقاله

سال 1381
Export Journal XML Articles RSS دوره 1 - شماره 1 (جلد 1 شماره1- 9-1381 - شماره پیاپی : 1) - 4 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb