نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- تماس با ما
تماس با نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۴ | 
ایمیل نشریه( پاسخ به سوالات بصورت شبانه روز):

jgskhu.ac.ir

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find.php?item=1.56.22.fa
برگشت به اصل مطلب