نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- آموزش پیوند ارجاعات درون متنی به منابع پایانی
آموزش لینک کردن ارجاعات درون متنی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/19 | 
آموزش لینک کردن ارجاعات درون متنی به انتهای مقاله
دقت نمایید این پیوند دادن منابع دو مزیت دارد. الف) روی هر ارجاع کلیک شود منبع دقیق را فرد می تواند با کمترین زمان مشاهده نماید. ب) این لینک کردن به نویسنده این امکان را می دهد تا تشخیص دهد چه ارجاعی در منابع وارد نکرده است و به اصلاح آن منبع بپردازد. مراحل این کار در زیر شرح داده می شود.
 

۱- ابتدا منابع پایانی مقاله را با استفاده از گزینه Bookmark  اضافه می نمایم: این گزینه در منوی insert و در بخش  لینک وجود دارد. ابتدا به انتهای مقاله قسمت منابع و ماخد بروید. یکی از نام ها که نام اول توصیه می شود را  به شکل زیر انتخاب کرده و روی Bookmark کلیک کنید و مراحل را طی نمایید:
 


 

۲- بعد از انتخاب نام روی bookmark کلیک نمایید. نام را در قسمت bookmark name  وارد کنید و روی add کلیک کنید. همه منابع را بدین شکل اضافه نماید: 

۳- وارد بخش مقدمه مقالات شوید و نام هر نویسنده را انتخاب کنید. روی لینک کلیک نمایید  از قسمت place in this doucument کلیک کنید. اسم افرادی که در مرحله قبل وارد کرده اید را مشاهده می کنید. روی اسم کلیک کرده و سپس اوکی نمایید. 


۴- بدین شکل منابع درون متنی به منابع پایانی لینک خواهد شد.

 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find-1.138.50.fa.html
برگشت به اصل مطلب