نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- راهنمای پرداخت نشریه
پرداخت هزینه پذیرش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/28 | 

راهنمای پرداخت نشریه

قابل توجه نویسندگان محترم مراحل زیر را جهت پرداخت هزینه طی نمایید:
 


۱) با استفاده از نام کاربری و پسورد خود وارد نشریه شوید:


 ۲) در گام بعدی از منوی ورود وارد بخش صفحه شخصی پنل کاربری شوید:
 


 ۳) روی منتظر پرداخت هزینه  پذیرش کلیک کنید: ۴) روی صورت حساب کامل برای کاربران ایرانی کلیک نمایید:


 ۵) روی پرداخت هزینه  نهایی ارائه شده (کادر سبز)کلیک کنید
 ۶)  بعد از وارد کردن نام و نام خانوادگی و ایمیل در کادر باز شده روی ورود به بانک ملی کلیک کنید تا وارد صفحه پرداخت شوید: ۷) وارد صفحه پرداخت شده و نویسندگان محترم می توانند پرداخت را انجام دهند و روی فرایند تکمیل پرداخت کلیک کنید

نشانی مطلب در وبگاه نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی:
http://jgs.khu.ac.ir/find-1.137.49.fa.html
برگشت به اصل مطلب