اعضای هیات تحریریه

 

                                    AWT IMAGE مدیر مسئول
   دکتر زهرا حجازی زاده
 
 رشته تخصصی: اقلیم شناسی
 
    استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران   
hejazizadeh khu.ac.ir    
hedjazizadeh yahoo.com    
     ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۶۷۷-۸۰۴۴   
      ۰۹۱۲۱۰۹۲۴۰۵

                                                                         

 

                                    AWT IMAGE سردبیر
   دکتر پرویز ضیاییان فیروزآبادی
 
رشته تخصصی: سنجش از دور
    دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران   
zeaiean khu.ac.ir    
p.zeaiean gmail.com    
    ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۵۱۰-۳۷۸۶
   

                                                                              

 

                                    AWT IMAGE مدیر داخلی 

   دکتر علیرضا کربلائی درئی
 
رشته تخصصی: اقلیم شناسی
     
   
   
   
     

                                                                              

 

                                    AWT IMAGE دبیر تخصصیمحمدحسین ناصرزاده

   دکتر عباس بخشنده نصرت
 
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (آمایش سرزمین)
    استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران   
bakhshandehnosrat edalat.ac.ir    
abakhshandehn  yahoo.com    
    
     

                                                                              

 

                                    AWT IMAGE اعضای هیات تحریریهمحمدحسین ناصرزاده

   شادروان دکتر محمدحسن گنجی
 
رشته تخصصی: جغرافیا 
    استاد بازنشسته دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران   
ganjie tm.ac.ir    
    
    
     

                                                                              

 


محمدحسین پاپلی یزدی

    دکتر محمدحسین پاپلی یزدی
 
رشته تخصصی: آمایش سیاسی فضا 
     استاد بازنشسته دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران   
papli modares.ac.ir    
         papoli.mhgmail.com
    
     

                                                                              

 


محمدحسین پاپلی یزدی

    دکتر حسن کامران دستجردی
 
رشته تخصصی:  جغرافیایی سیاسی  
      استاد، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران 
info iga.ir     
         hkamranut.ac.ir
     ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۳۰۶۸-۲۵۱۱
     

                                                                              

 


حسن کامران

    دکتر یداله کریمی پور
 
رشته تخصصی:  جغرافیایی سیاسی  
      استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
karimipourkhu.ac.ir     
        a_karimipooryahoo.com
     
     

                                                                          

 


سیمین تولایی

    دکتر سیمین تولایی
 
رشته تخصصی:   جغرافیا و  گردشگری 
      استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
tavallaeikhu.ac.ir     
        tavallaitmu.ac.ir
     
     ۰۲۶۱-۴۵۷۹۶۰۰

                                                                              

 


حسن افراخته

    دکتر حسن افراخته
 
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
      استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
afrakhtehkhu.ac.ir     
       hafrakhtehyahoo.com
      ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۰۷۷-۷۰۳۲
                                                                                   
     دکتر عـزت الـه قنواتی
 
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی 
      استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران  
ghanavatikhu.ac.ir     
      eghanavatiyahoo.com
      ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۹۹۶-۷۹۰۸
      

                                                                              

 


دکتر جعفر جوان

    دکتر جعفر جوان
 
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
      استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه  فردوسی مشهد، مشهد، ایران  
jjavanum.ac.ir     
      jafar.javan۲۳gmail.com
      ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۲۸۱۱-۵۴۱۱
      

                                                                              

 


شهریار خالدی

   دکتر شهریار خالدی
 
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
      استاد دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه  شهید  بهشتی تهران، تهران، ایران  
S-khaledisbu.ac.ir     ​     
      shahriar_khaledi۶yahoo.com
      ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۰۲۶۵-۴۸۳۵
      

                                                                              

  


حسن کامران

   دکتر کرامت اله زیاری
 
رشته تخصصی: جغرافیا  انسانی-شهری
      استاد  گروه جغرافیا و برنامه ریزی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران  
zayyariut.ac.ir     ​     
      
      ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۹۱۳۵-۴۷۶۸
       

                                                                              

 

حسن افراخته

   دکتر محمد حسین رامشت
 
رشته تخصصی: ژئومورفولوژی و جغرافیایی طبیعی
      استاد  دانشکده علوم جغرافیایی وبرنامه ریزی دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران  
m.h.rameshtgeo.ui.ac.ir      
       mh.raameshtgmail.com
       ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۳۸۷-۶۱۵۹
        

                                                                              

  

حسن افراخته

   دکتر کمال امیدوار
 
رشته تخصصی: جغرافیا  انسانی-شهری
      استاد  دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه یزد ، یزد، ایران  
komidvaryazd.ac.ir     
     mh.raameshtgmail.com
     ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۴۹۵۶-۳۰۰۲
       

                                                                              

 


حسن کامران

   دکتر سیدابوالفضل مسعودیان
 
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی
      استاد  دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان ، اصفهان،  ایران  
s.a.masoodiangeo.ui.ac.ir      
      porcistayahoo.ie
      ۰۰۰۰-۰۰۰۱-۶۲۲۷-۶۷۱۳
      

                                                                              

 


حسن کامران

   دکتر محمد سلیقه
 
رشته تخصصی: جغرافیا طبیعی- اقلیم شناسی
      استاد  دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه تهران ، تهران،  ایران  
salighehkhu.ac.ir      
      
      ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۷۹۸۲-۲۹۸۴
       

                                                                              

 
 

                                    AWT IMAGE  هیات تحریریه بین المللی
   Prof. Dr. Badaruddin Mohamed
 
رشته تخصصی: Tourism Planning &Development,Sustainable Tourism
    Professor at the School of Housing Building & Planning at the Universiti
          Sains Malaysia, Penang Malaysia   
bada usm.my    
     
    ۰۰۰۰-۰۰۰۳-۳۹۱۶-۸۷۸۶
     

                                                                              

 


حسن کامران

    Dr. Sanaullah Panezai
 
رشته تخصصی: Regional and Rural Development Planning
     Professor (Assistant) at University of Balochistan
sanaullah.panezaium.uob.edu.pk      
      sanaullah.panezaigmail.com
      https://orcid.org/۰۰۰۰-۰۰۰۲-۵۱۵۷-۶۳۹۸

                                                                              

 

حسن کامران

    Prof.Dr. Barbaros GÖNENÇGİL
 
رشته تخصصی: Geography
     Department of Geography, Letters Faculty, Istanbul University, Istanbul, Turkey
barbarosstanbul.edu.tr      
       
     
      

                                                                              

 
 
 
 

 

دفعات مشاهده: 16594 بار   |   دفعات چاپ: 1851 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb