دوره 24، شماره 75 - ( 12-1403 )                   جلد 24 شماره 75 صفحات 412دوره392فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

hemati M, besharatifar S, agaee M. Measuring and ranking the sustainability of Mahshahr port neighborhoods from the perspective of healthy city indicators using Ida's technique. jgs 2025; 24 (75) :392-412
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-4043-fa.html
همتی مهدی، بشارتی فر صادق، اقایی محسن. سنجش و رتبه بندی میزان پایداری محلات شهر بندر ماهشهر از منظر شاخص های شهر سالم با استفاده از تکنیک ایداس. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 1403; 24 (75) :392-412

URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-4043-fa.html


1- دانشجوی کارشناسی ارشد، جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
2- استادیار، گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران ، sadegh.besharati@gmail.com
3- استادیار، گروه جغرافیا و برنامهریزی روستایی، واحد ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ماهشهر، ایران
چکیده:   (2009 مشاهده)
پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و با هدف تحلیل وضعیت پایداری محله های شهر بندر ماهشهر از منظر شاخص های شهر سالم سعی گردید، در قالب سه مولفه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و 22 شاخص فرعی بر مبنای آمار سال 1395 در محلات  مختلف شهر بندر ماهشهر مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. با استفاده از آزمون T.Test  در نرم افزار SPSS نسبت به سنجش وضعیت کلی پایداری شاخص های مورد مطالعه اقدام شده، در ادامه اوزان حاصل از روش کریتیک و تکنیک ایداس در محیط  GISنسبت به رتبه بندی و سطح بندی محلات شهر در شاخص تلفیقی از نظر شاخص های شهر سالم مبادرت گردید و در گام اخر از طریق مدل تحلیل مسیر در نرم افزار pLs اثر گذارترین عامل مرتبط با پایداری در محلات شهر ماهشهر سنجش و استخراج شده اند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که از محله های 35 گانه مورد مطالعه تنها محله های 1،2،6،11 از لحاظ برخورداری شاخص های شهر سالم در وضعیت پایدار و توسعه قرار دارند و سایر محلات یعنی 31 محله در وضعیت محروم و توسعه نیافته می باشند که این امر نشان از وضعیت نامناسب و دور از استانداردهای مطلوب شهر سالم در شهر بندر ماهشهر است. ند.پایدار، واژگان کلیدی: محلات پایدار، شهر سالم، تکنیک ایداس، شهر بندر ماهشه
متن کامل [PDF 1319 kb]   (21 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دریافت: 1400/3/7 | پذیرش: 1400/6/19

فهرست منابع
1. بارتون، هیو (1389). برنامه‌ریزی شهر سالم، ترجمه میترا عطاریان، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.65.
2. براتی، ناصر (1380). رویکردهای جدید در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری برنامه‌ریزی شهر سالم، تهران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهری، چاپ اول، 15-9.
3. پیری، فاطمه، امان پور، سعید، عباس پور، مریم (1394). تحلیل فضایی شاخص‌های شهر سالم در مرکز شهرستان‌های استان ایلام، مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی،31(10): 45-36.
4. رهنما، محمدرحیم؛ زهرا افشار و محمدمحسن رضوی (1390)، تحلیل شاخص‌های شهر سالم در محله¬ی بهارستان شهر مشهد، سومین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
5. رهنما، محمدرحیم؛ مهرورز، اکرم و سیاحی، زهرا (1394). تحلیلی بر شاخص‌های شهر سالم (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری مشهد). مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی، 32(10): صص 17-38.
6. زیاری، کرامت الله، جان بانژاد، محمدحسین (1395)، اصول و معیارهای شهر سالم، فصلنامه سپهر، 7(21): ص 50.
7. سلیمی سبحان، محمدرضا، منصوری، بابر (1399). ارزیابی شاخص‌های شهر سالم با استفاده از مدل تاپسیس فازی، نمونه موردی (مناطق ده‌گانه شهر شیراز). مجله علوم جغرافیایی (جغرافیای کاربردی)، 32(16) ص -65-54.
8. سلیمی سبحان، محمدرضا، منصوری، بابر (1399). تحلیلی بر رویکرد شهر سالم و شاخص‌های آن (مطالعه موردی: شهر شیراز). فصلنامه جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، شماره 2: ص: 469-455.
9. شاطریان، محسن، حیدری سورشجانی، رسول، فلاحتی، فرشاد (1399). ارزیابی شاخص‌های کیفیت زندگی شهری با رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: بافت‌های فرسوده شهر کاشان). دو فصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری، 7(1): 80-65.
10. صابری، رستم (1399). ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های شهر سالم بر اساس نیازهای محلی و منطقه‌ای، نمونه موردی: استان خراسان جنوبی، دو فصلنامه علمی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال یازدهم (1)21: صص 29-42.
11. ضرابی، اصغر، قدمی، مصطفی، کنعانی، مصطفی (1391). ارزیابی سکونتگاه‌های شهری با رویکرد شهر سالم در استان مازندران، فصلنامه علمی، پژوهش رفاه اجتماعی،47(12):28
12. علی‌اکبری، اسماعیل و برزگر، صادق (1389)، شاخص¬های شهر سالم در الگوی توسعه پایدار شهری، سومین همایش ملی جغرافیا و رویکرد علمی به توسعه پایدار، پیرانشهر.
13. فرهادی، رودابه (1389). ارزیابی پروژه شهر سالم و ارائه الگوی بهینه، به راهنمایی اکبر پرهیزگار، دانشگاه تربیت مدرس، رساله دکترا، شهریور 1389.
14. قدمی، مصطفی، دیوسالار، اسدالله، غلامیان، محمد (1386). بررسی تطبیقی شاخص‌های شهر سالم در مقیاس ملی و جهانی (نمونه موردی مطالعه: نقاط شهری ایران و کشورهای توسعه‌یافته) مجموعه مقالات چهارمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام 2010، زاهدان.
15. کاظمیان، غلامرضا، مشکینی، ابوالفضل، بیگلری، شادی (1390) ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری محله‌ای ناحیه دو شهرداری منطقه 4 تهران (محله‌های مجیدیه، شمس‌آباد و کالاد)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و یکم، شماره 63، ص 222.
16. لطفی، صدیقه، مهدی، علی، مهدیان بهنمیری، معصومه (1392). ارزیابی شاخص‌های شهر سالم در منطقه دو شهر قم، فصلنامه مطالعات اجتماعی-فرهنگی، سال اول، شماره دوم،77-99.
17. محمدی ده چشمه، پرویزیان، علیرضا، علیزاده، مهدی (1396). استخراج و سنجش شاخص‌های شهر سالم در مناطق هشت‌گانه شهر اهواز، نشریه پژوهش و برنامه‌ریزی شهری تهران، 29(8): صص 161-178.
18. محمدی، جمال، موید فر، سعید (1397). ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص‌های شهر سالم در شهرهای مناطق خشک (شهر اردکان)، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی پایدار ایران، 45(12): 32.
19. مرصوصی، نفیسه، اکبری، مجید، حاجی پور، نازنین، بوستان احمدی، وحید (1398)، تحلیل کارایی شهرهای استان خوزستان از لحاظ شاخص‌های شهر سالم با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، (21): 63، ص 22.
20. نظم فر، حسین، علی بخشی، آمنه (1394). میزان برخورداری شهرستان‌های استان خوزستان در شاخص‌های شهر سالم، فصل‌نامه آمایش محیط، شماره 42، 23.
21. هوشیار، حسن، شریفی، بایزید (1396). ارزیابی وضعیت پایداری محله‌ها در شهرهای مرزی (مطالعۀ موردی: محله‌های شهر پیرانشهر). جغرافیای اجتماعی شهری، 4(1): 149.
22. Caspirin, R. (2011). Urban Design: The Composition of Complexity. New York: Rutledge.
23. Ceric (2010). Direct pollution cost assessment of cruising tourism in the Croatian Adriatic http://hrcak.srce.hr/file/81725.
24. Cities, plus. (2010). "A sustainable urban system": the long term plan for greater Vancouver, Canada.
25. David Satter thwaite and Diana Milting. (2012). Urbanization as a Threat or Opportunity in the Promotion of Human Well/ being in the 21 st Century) The Bellagio Initiative: p36.
26. Do Chazel S. (2010). "THE WORLD URBAN FORUM 2006 Vancouver" working group discussion paper internation center for sustainable cities.
27. Heritage. Z; dooris. m. (2009). Community participation and empowerment in healthy cities.health promo motion international journal, 24(1): 45-54. [DOI:10.1093/heapro/dap054] [PMID]
28. Marotz, L. R. (2008). Health, Safety, and Nutrition for the Young Child, Cen gage Learning. P66.
29. Robertson, mg. (2014), a healthy city for all vancouver.ca/healthycity4all healthycity4all. Community services - social policy and projects.
30. Sik Chi. (2004). Healthy City Kuching, Intersctoral collaboration in, Healthy Cities: Malaysia, p271.
31. Smith, H.K.Harper, p.R. Potts, C.N.and Thyle, A(2009). planning sustainable community health schemes in rural areas of developing countries European journal of Operational Research, No. 193,pp.768-777. [DOI:10.1016/j.ejor.2007.07.031]
32. Tara Zupancic, Marianne Kingsley, Timothy Jason, Ronald Macfarlane. (2015).Green City: Why Nature Matters to city Health: p2, TTY: 416-392- 0658, Email: publichealth@toronto.ca
33. Timmer Vanessa and nola- Kate S. (2012): "THE WORLD URBAN FORUM 2013 Vancouver" working group discussion paper international center for sustainable cities.
34. Wheeler. (2001). Planning Sustainable and livability cities, Stephen
35. WHO,UN HABITAT, (2010). Hidden Cities: unmasking and overcoming health inequities in urban settings: p8.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb