با سلام خدمت نویسندگان محترمی که مقاله آنها مورد پذیرش نهایی قرار گرفته است. براساس مصوبه هیئت تحریه محترم نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی تنها چکیده مقالاتی برروی سایت قرار خواهد گرفت که هزینه پذیرش و بررسی مقاله خود را پرداخت کرده باشند. لذا به استحضار می رساند که نویسندگان محترم نسبت به پرداخت هزینه مقاله ( شماره حساب نشریه در بند 18 بخش نویسند گان) خود اقدام نمایند. در غیر این صورت چکیده مقاله آن ها بر روی سامانه نشریه قرار نخواهد گرفت و گواهی پذیرش نیز اعطا نخواهد شد.