دوره 17، شماره 46 - ( 9-1396 )                   جلد 17 شماره 46 صفحات 1دوره21فصل__Se | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Relationship analysis of road markets with socio-economic stability of villages in Sistan region. Journal of Applied researches in Geographical Sciences. 2017; 17 (46) :1-21
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2957-fa.html
میرلطفی محمودرضا، کمان باز معصومه. تحلیل رابطه ی بازارهای جاده ای با پایداری اقتصادی- اجتماعی روستاهای منطقه سیستان. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی. 1396; 17 (46) :1-21

URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2957-fa.html


1- دانشگاه زابل ، mmirlotfi@uoz.ac.ir
2- دانشگاه زابل
چکیده:   (2175 مشاهده)
چکیده
پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بازارهای جاده­ای با پایداری اقتصادی- اجتماعی روستاهای منطقه سیستان بوده و روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانه­ای- میدانی (پرسشنامه) است و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون آماری نرم‌افزار SPSS و جهت تهیه نقشه‌ها از نرم‌افزار GIS استفاده شده است جامعه آماری تحقیق را کلیه روستاهای نزدیک بازارهای جاده‌ای تشکیل می‌دهد که تعداد 3622 خانوار  از 34 روستا را دربر می گیرد. برای آزمون فرضیات از آزمون من ویتنی استفاده شد. یافته ها حاکی از آن است که بین میزان پایداری اقتصادی روستاهای نزدیک و دور از بازارهای جاده ای تفاوت معنادار و میزان پایداری اجتماعی عدم تفاوت معنادار وجود دارد، در واقع؛ نتایج بررسی دو گروه از روستاهای نزدیک و دور از بازارهای جاده‌ای که دارای شرایط محیطی یکسان بوده‌اند، نشانگر آن است که روستاهای نزدیک به بازارهای جاده‌ای با میانگین 91/2 و94/2 دارای سطح پایداری بالاتری در ابعاد اقتصادی و اجتماعی بوده و به طور کلی 70 درصد روستاهای نمونه نزدیک جاده دارای پایداری مطلوبی هستند.
 
 
متن کامل [PDF 901 kb]   (657 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/3/30 | پذیرش: 1396/3/12 | انتشار: 1396/9/28

فهرست منابع
1. ابراهیم‌زاده، عیسی. رئیس‌پور، کوهزاد. (1390)، بررسی روند تغییرات درجه‌ی توسعه یافتگی مناطق روستایی سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از تاکسونومی عددی طی دهه‌های 1385 و 1375، جغرافیا و توسعه، شماره 24، صص 76-51.
2. ابونوری، اسمعیل، مجاوریان، مجتبی، (1381)، تحلیل قانون یک قیمتی در بازار مجصولات زراعی ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 45، صص 126- 85.
3. احمدی، غلامرضا، شریفی، محمد علی، نوروزی، شعبانعلی، (1385)، بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، گزارش تحقیقاتی طرح نهایی، صص 125- 106.
4. اشرفی، مرتضی، صدرالاشرفی، سیدمهدیار، علیرضا، کرباسی، (1384)، بررسی حاشیه بازاریابی انگور و کشمش در ایران، مجله پژوهشنامه بازرگانی، شماره 35، صص 237-213.
5. امیر انتخابی، شهرام، صفری بادیکلایی، ربابه، (1390)، نقش بازارهای روستایی در توسعه روستایی (مطالعه موردی: بازارهای روستایی بخش گتاب شهرستان بابل)، اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی.
6. آذری حمیدیان، مرتضی، (1383)، بازارهای عمده‌فروشی محصولات کشاورزی در ایران، مجله اقتصادی، شماره 33 و 34، صص 11- 6.
7. آسایش، حسین و مشیری، سیدرحیم(1389)، روش‌شناسی و تکنیک‌های تحقیق علمی در علوم انسانی با تأکید بر جغرافیا، انتشارات قومس، چاپ چهارم، تهران.
8. آمار، تیمور، نعیمی، سیدمجتبی، (1391)، تحلیلی بر اثرات اجتماعی، اقتصادی بازار هفتگی، بر روستاهای بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، همایش توسعه روستایی گیلان.
9. بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد و سنلگار، رزمری(1390)، تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامۀSPSS، ترجمۀ خدیجه علی‌آبادی و سیدعلی صمدی، نشر دوران، چاپ پنجم، تهران.
10. بریس، نیکلا؛ کمپ، ریچارد و سنلگار، رزمری(1390)، تحلیل داده‌های روانشناسی با برنامۀSPSS، ترجمۀ خدیجه علی‌آبادی و سیدعلی صمدی، نشر دوران، چاپ پنجم، تهران.
11. پور کاظمی، محمد حسین، (1386 )، رتبه‌بندی بانکهای تجاری کشور، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، شماره 39 و 40، صص 59.
12. رضوانی، محمدرضا. (1383)، مقدمه‌ای بر برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران، انتشارات قومس، صص290.
13. زاهدی، شمس الدین؛ و نجفی، غلامعلی؛ (1385)، مسائل پایداری کشاورزی در ایران، مجله جامعه شناسی ایران، شماره20.
14. سالمی، مریم، همزه ای، محمدرضا. میرک زاده ، علی اصغر؛ 1390. سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سقز، مجله مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، سال نهم، شماره 27، تهران، صص 79-55.
15. سکاران، اوما؛ (1381)، روش‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ دوم، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی، تهران.
16. عباسیان، مجتبی، کریم کشته، محمدحسین، علیرضا، کرباسی، (1386)، تحلیل اقتصادی حاشیه بازاریابی خرمای مضافتی (مطالعه موردی سیستان و بلوچستان)، نشریه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دوره 14، شماره 1. صص14-1.
17. عبدالهی عزت‌آبادی، محمد، بهاءالدین، نجفی، (1382)، بررسی امکان استفاده از بازارهای آتی و اختیار معامله در کاهش نوسان‌های قیمتی محصولات کشاورزی در ایران (مطالعه موردی محصول پسته)، اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 41 و 42، صص 26-1.
18. عزمی، آئیژ، مطیعی لنگرودی، حسن، قدیری‌معصوم، مجتبی، رضوانی، محمدرضا، (1390)، نقش بازارهای دوره‌ای محلی در توسعه اقتصادیی – اجتماعی روستاهای استان گیلان، چشم انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 15، صص 154- 138.
19. علوی زاده، امیر محمد، (1386)، الگوهای توسعه اقتصادی- اجتماعی با تأکید بر توسعه در ایران، ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 24، صص 201-190.
20. قدیری معصوم، محمد مهدی. ضیانوشین، محمد امین و خراسانی، (1389)، پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی-فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ، فصلنامه روستا و توسعه، سال 13، شماره2، صص 29-1.
21. کیمیایی خلیل‌آباد، امیرجواد. (1378). تخصیص بهینه آب کشاورزی رودخانه سیستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.
22. محمودی، محمود؛ اکبری، مرتضی؛ شیرازیان، محمد؛ (1389)، کاربرد منطق فازی در ارزیابی جامع پایداری اجتماعی سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: بخش قوشخانه شهرستان شیروان)، همایش ملی توسعه پایدار روستایی با تأکید بر بخش کشاورزی خراسان شمالی
23. مطیعی لنگرودی، حسن. ( 1377). جغرافیای اقتصادی ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، ، چاپ سوم. صص 284.
24. مطیعی لنگرودی، حسن؛ (1381)، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی)، جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ سوم، صص 220.
25. مطیعی لنگرودی، محمدحسن؛ (1382)، برنامه‌ریزی روستایی با تأکید بر ایران، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، چاپ چهارم، مشهد. صص 216.
26. Basu, Arnb k,( 2011), Impact of rural employment guarantee schemes on seasonal labor markets: optimum compensation and workers welfare,the Journal of Economic Inequality, 1-34.
27. Eghbali, Ali reza, (2007). The Ranking Irans Banks by taxonomy Numerical Analysis. Joumal of International Research publication. Vol 2: 126-138.
28. Gane, m, (2007). Foret strategic management and sustainable Development for the forestsector.(.p 132).
29. Shafiei Sabet, Naser, Azharianfar, Shahryar, (2017),Urban-rural reciprocal interaction potential to develop weekly markets and regional development in Iran Original, Habitat International, Volume 61, March 2017, Pages 31-44.
30. Wang, xiaobing. Huang, Jikun, zahang, Linxiu, ROzelle, scott, (2012). The rise of migration and the fall of self employment in rural chinas labor mark, institute for Geographical sciences and Natural Resource Research. Chinese Academy of sciences, Volume 22, Issue 4, 573–584

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Applied researches in Geographical Sciences

Designed & Developed by : Yektaweb