قابل توجه کاربران سایت قدیم نشریه
ضمن پوزش از نویسندگان و  با توجه به عدم دسترسی به مقالات در سایت قدیم نشریه ، از کلیه نویسندگان مقالات در سایت قدیم در خواست میشود در اسرع وقت مقالات و مستندات خود را در سایت جدید آپلود کرده تا به وضعیت مقالات این عزیزان رسیدگی شود. با تشکراز حوصله ای که بخرج میدهید. سردبیر مجله

Volume 17, Number 44 (6-2017)                   researches in Geographical Sciences 2017, 17(44): 131-154 | Back to browse issues page


XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shaterian M, Kiani S, Gholami Y, Montaseri Z. Prioritize the factors affecting on development of ecotourism villages of Barzok district- kashan by Combining DEMATEL and ANP Methods. researches in Geographical Sciences. 2017; 17 (44) :131-154
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2754-en.html

1- Associate Prof., Dep. of Geography and Ecotourism
2- Assistant Prof., Dep. of Geography and Ecotourism , s. kiani@kashanu.ac.ir
3- Assistant Prof., Dep. of Geography and Ecotourism
4- MS Ecotourism
Abstract:   (393 Views)

A most important part of the world’s tourism activities is based on the use of nature and areas having valuable natural potentials. one most considered in this regard the aim of this research is priorititing the affecting factors on development of ecotourism in villages of Barzok district. As a need for tourism planning. The research method is descriptive – analytical And Results are combined using ANP and DEMATEL methods. MATLAB and Super Decisions software used for Results analysis. The results show that among the 17 criteria participate of local and regional investors and giving respansibilitis of Assignment, Tourism organizating and managment to local people have the highest score and stand in the first rank. Visiting tours, especially during Rose water production and during growing season of Medicinal Plants and the use of local and interested people as a tour leader and stand the second and third respectively.

Full-Text [PDF 1526 kb]   (191 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: Special
Received: 2017/06/21 | Accepted: 2017/06/21 | Published: 2017/06/21

Add your comments about this article : Your username or email:
Write the security code in the box

Send email to the article author


© 2015 All Rights Reserved | Scientific Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb