قابل توجه کاربران سایت قدیم نشریه
ضمن پوزش از نویسندگان و  با توجه به عدم دسترسی به مقالات در سایت قدیم نشریه ، از کلیه نویسندگان مقالات در سایت قدیم در خواست میشود در اسرع وقت مقالات و مستندات خود را در سایت جدید آپلود کرده تا به وضعیت مقالات این عزیزان رسیدگی شود. با تشکراز حوصله ای که بخرج میدهید. سردبیر مجله

Volume 17, Number 44 (6-2017)                   researches in Geographical Sciences 2017, 17(44): 45-64 | Back to browse issues page


XML Persian Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

baharvand S, soori S. Assessment of landslide hazard models in Chamsangar basin. researches in Geographical Sciences. 2017; 17 (44) :45-64
URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-2749-en.html

1- Assistant Professor
2- , soorisalman@yahoo.com
Abstract:   (299 Views)

Landslide mapping is one of the approaches (which can be) used to define the slope stable critical areas and the maps prepared based on this demarcating are used in desining sustainable development. The purpose of this study is to compare the landslide susceptibility mapping models based on Fuzzy logic, Information value and area Density applied in the Chamsangar watershed. According to the tectonic and Iran old basins divisions, this basin is a part of folded Zagros. To study the stability of slopes in the Chamsang field, in first step the sliding point and subsequent distribution maps of landslide were prepared using satellite images and field visits (recording the sliding points by GPS). in this study, Landslide-related factors such slope, aspect, altitude, lithology, rainfall, landuse and distance from the road and drainage used in the landslide susceptibility analyses. To assess and classify was there models outputs the Sum of Quality (QS) index used. Results show that area Density model with QS=1.85 is the more suitable than Information value model with QS=1.60 and Fuzzy logic with QS=0.554 based on the out put of the area Density model, the 36.31, 44.78, 16.62, 1.65, and 0.63 percent of the area is located in very low, low, medium, high and very high risk classes, respectively.

Full-Text [PDF 387 kb]   (157 Downloads)    
Type of Study: Research | Subject: Special
Received: 2017/06/19 | Accepted: 2017/06/19 | Published: 2017/06/19

Add your comments about this article : Your username or email:
Write the security code in the box

Send email to the article author


© 2015 All Rights Reserved | Scientific Journals Management System

Designed & Developed by : Yektaweb